Trudny rynek pracy? Weź sprawy w swoje ręce! Podejmij studia podyplomowe!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zaprasza osoby z wyższym wykształceniem do podniesienia swoich kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych. Osoby pracujące mogą liczyć na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów studiów przez powiatowe urzędy pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zajęcia prowadzi najlepsza kadra akademicka z Zamościa i Lublina, a zadowolonych absolwentów z każdym rokiem przybywa.

Reklamy

 

Najczęstszy ludzki błąd – nie przewidzieć burzy w piękny czas – pisał w renesansie Niccolo Machiavelli. Warto o tym pamiętać także współcześnie, choćby poruszając się na polskim rynku pracy. W tej przestrzeni obowiązuje zasada twardej konkurencji. Im jesteś bardziej elastyczny, tym masz większe szanse na poradzenie sobie w przyszłości, niezależnie od wszelkich „burz” na rynku, czy w firmie. A im więcej masz do zaoferowania pracodawcy, tym większe prawdopodobieństwo, że w swojej placówce czy przedsiębiorstwie zatrudni właśnie ciebie.

Studia podyplomowe to dobry wybór na drodze rozwoju kariery. Podejmując takie studia, można zdobyć wymagane przez pracodawców lub przewidziane przez ustawodawców uprawnienia, cenne kwalifikacje, nowe umiejętności. Pracownicy, którzy nie stoją w miejscu, tylko chcą się dokształcać, spotykają się zazwyczaj z przychylnością i uznaniem swojego szefostwa. Ponadto ukończenie studiów wzbogaca CV danej osoby i wpływa pozytywnie na jej osobisty progres.

Reklamy

Nie trzeba wyjeżdżać do Lublina, albo gdzieś dalej w głąb kraju, aby skorzystać z tej możliwości. Bogatą ofertę studiów podyplomowych posiada Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Co ważne, powiatowe urzędy pracy mogą częściowo lub w całości pokryć koszty studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to nowy instrument utworzony na mocy Nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego z inicjatywy lub za zgodą pracodawców. – Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących – mówi Marian Hawrylak, dyrektor PUP w Zamościu i dodaje: – W przypadku mikroprzedsiębiorstw urząd pracy ponosi 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych pracodawców 80%. Pomoc finansowa nie może wynieść więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Do najbardziej popularnych kierunków studiów podyplomowych w PWSZ w Zamościu bez wątpienia zalicza się nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym. Duże zainteresowanie kierunkiem z pewnością utrzyma się w kolejnych latach, ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dn. 30 maja 2014 r. wprowadziło obowiązek nauki języka nowożytnego już na etapie przedszkolnym, począwszy od 1 września 2017 r. W związku z tym nauczyciele pracujący w przedszkolach muszą uzupełnić swoje kwalifikacje językowe i mają na to czas do 2020 r. Absolwenci, którzy ukończą wspomniany kierunek w PWSZ, otrzymują uprawnienia do nauki języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I–III. – W programie tych trwających trzy semestry studiów znajdują się przedmioty takie jak gramatyka, fonetyka, sprawności zintegrowane, leksyka i rozumienie tekstu, technologie informacyjne w nauczaniu, emisja głosu, dydaktyka nauczania na poziomie przedszkolnym i I etapie edukacji oraz praktyki dydaktyczne. Prowadzone w miłej i bezstresowej atmosferze zajęcia prowadzi profesjonalna kadra pracowników PWSZ, KUL oraz UMCS – mówi kierownik studiów dr Wojciech Kozak. Potwierdzają to zadowoleni uczestnicy studiów. Jednym z nich jest Angelika Budzyńska, pracująca w przedszkolu w Lubyczy Królewskiej, która mówi: – We wrześniu tego roku otrzymałam propozycję od dyrektora, żeby prowadzić zajęcia w języku angielskim. W zerówkach jest już obowiązek nauczania angielskiego i są to takie zajęcia dodatkowe. Studia podyplomowe bardzo mi pomogły w mojej pracy, poznałam dużo technik prowadzenia zajęć, wykładowcy „sprzedali” nam dużo ciekawych pomysłów. Jestem bardzo zadowolona i zachęcam inne osoby, aby także podjęły takie studia. Inna słuchaczka Iwona Gajór jest nauczycielką w przedszkolu w Lublinie: – Podjęłam studia w PWSZ w Zamościu, ponieważ w moim mieście nie było tego kierunku. Jestem usatysfakcjonowana. W tym roku prowadzę już zajęcia z dziećmi w języku angielskim.

Kolejną propozycją zamojskiej uczelni w kształceniu językowym jest język angielski w biznesie. Ten właśnie kierunek wybrał Piotr Cis, który mówi: – Uczę się angielskiego praktycznie od szkoły podstawowej i pomyślałem, że takie studia byłyby dla mnie czymś ciekawym i potrzebnym. W ostatnim czasie zacząłem się wdrażać troszeczkę w projekty międzynarodowe w ramach Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” w Lublinie. Są to różnego rodzaju szkolenia i spotkania w gronie międzynarodowym, w których uczestniczą osoby z różnych krajów, takich jak Turcja czy Ukraina, a angielski jest językiem komunikacji.

W obliczu niżu demograficznego, który doskwiera polskiemu szkolnictwu, na uprzywilejowanej pozycji w szkołach znajdują się nauczyciele wielokierunkowi. W ramach studiów podyplomowych w PWSZ w Zamościu można nabyć kwalifikacje do nauczania dodatkowych przedmiotów we wszystkich typach szkół – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia kwalifikacyjne dotyczą kierunków: matematyka, technika z wychowaniem komunikacyjnym oraz wiedza o społeczeństwie. – Chcemy dać podstawy do tego, żeby osoba, która ukończy studia, nie miała stresu idąc do szkoły i nauczając matematyki – mówi kierownik kierunku matematyka dr Beata Rodzik. – Dbamy o to, aby wyćwiczyć arytmetyczną biegłość w liczeniu, która będzie przydatna nauczycielowi, podczas lekcji szkolnych. Studia są trzysemestralne, w tym jest 360 godzin zajęć lekcyjnych realizowanych na studiach plus trzy praktyki w szkołach.

Program zaś techniki z wychowaniem komunikacyjnym przewiduje 330 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin szkolnych praktyk metodycznych. – W ramach studiów prowadzone są takie zajęcia jak: historia postępu technicznego, nauka o materiałach, technika w środowisku ucznia, podstawy mechaniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologie obróbki materiałów, projektowanie i dokumentacja techniczna, ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy czy żywienie człowieka – wylicza kierownik studiów dr Tomasz Garbacz.

W bieżącym miesiącu słuchacze, którzy wybrali PWSZ, rozpoczęli naukę na następujących kierunkach: język angielski w biznesie, matematyka oraz pośrednictwo pracy. Można jeszcze do nich dołączyć i dopisać się do 31 października. Rekrutacja na pozostałe kierunki trwa cały rok do momentu zebrania się co najmniej 15-osobowej grupy. Nowościami w ofercie są doradztwo zawodowe, gerontokineza – aktywny senior, język angielski od podstaw oraz wspomniane już pośrednictwo pracy. Pełna lista kierunków oraz wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pwszzamosc.pl w zakładce „studia podyplomowe”.

 


Mateusz Sawczuk