17 kwietnia 2024

Uchanie: Rozstrzygnięcie przetargu na rewitalizację parku

13 marca 2012 r. rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację parku w Uchaniach. W ramach rewitalizacji wykonane zostanie m.in. nowe ogrodzenie parku, oświetlenie, dodatkowe nawierzchnie alejek brukowanych, wprowadzone zostaną elementy małej architektury oraz doposażony plac zabaw.

Całość inwestycji miała wynieść zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 269 308,91 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków unijnych 218 950,33 zł.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, w którym udział wzięło 8 firm, koszt inwestycji brutto wyniesie 148 056,02 zł.