Unieważnianie dowodów osobistych

Hrubieszów Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198), na których podstawie będą unieważniane dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

Reklamy

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnianie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.

info
UG Werbkowice

Hrubieszow 2009-01-06