2 marca 2024

UPZ: Wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych – ZDJĘCIA

Studia podyplomowe to szansa na nowe kwalifikacje i perspektywy zawodowe. Dobrze o tym wiedzą absolwenci studiów podyplomowych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu kierunków Przygotowanie pedagogiczne oraz Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy, którzy 3 lipca odebrali dyplomy.

Reklamy

Rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski pogratulował absolwentom wyboru Uczelni, zaangażowania i pracy, które zwieńczone zostały dyplomem dającym nowe kwalifikacje. Zachęcał przy tym do dalszego poszerzania horyzontów w ramach innych kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Uczelnię Państwową w Zamościu oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Przypomniał także, że dzięki trybowi Indywidualnej Organizacji Studiów istnieje możliwość pogodzenia nauki z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Dyplomy absolwentom studiów podyplomowych wręczyli: rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski oraz opiekunowie kierunków – dr inż. Agata Waszek i mgr Artur Gontarz, którzy gratulowali osiągniętych wyników i zaangażowania.

Reklamy

Uczelnia Państwowa w Zamościu proponuje studia podyplomowe na ponad 30 kierunkach oraz studia licencjackie (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja), inżynierskie (logistyka, mechanika i budowa maszyn) i magisterskie (pielęgniarstwo).

Więcej informacji o ofercie bezpłatnych studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów oferowanych przez Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu można przeczytać na stronie internetowej UPZ www.upz.edu.pl

(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

Pięciokrotny Mistrz Polski w drużynie UPZ

Pięciokrotny Mistrz Polski w drużynie UPZ


LubieHrubie na Instagramie