23 kwietnia 2024

Uroczysty pochówek oficerów KOP oraz Wojska Polskiego

10 października na cmentarzu w Mielnikach na Wołyniu odbyły się uroczystości pogrzebowe oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego.


Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w listopadzie 2010 roku zakończyła prace związane z budową mogiły oficerów i żołnierzy polskich, poległych podczas II wojny światowej w Mielnikach na Ukrainie. Na kwaterze wojennej spoczywa 18 podoficerów i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza z grupy gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, zamordowanych przez Sowietów we wrześniu 1939 roku w bitwie pod Szackiem.

Szczątki żołnierzy udało się odnaleźć podczas wspólnych wyjazdów funkcjonariuszy Straży Granicznej, środowisk kombatanckich oraz przy zaangażowaniu i wsparciu historyka, publicysty Anatola Sulika i doktora Leona Popka – historyka IPN. W pracach prowadzonych w maju i czerwcu 2014 roku, pod przewodnictwem doktor Dominiki Siemińskiej i pod patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej, brali udział archeolodzy z Polski i Ukrainy a także funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Śląsko – Małopolskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się na nowej kwaterze wojennej w Mielnikach na Ukrainie wzięli udział funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG, pracujący wcześniej przy ekshumacji żołnierzy. Pochówek odbył się z wojskowym ceremoniałem, towarzyszyła mu asysta honorowa Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz delegacja Armii Ukraińskiej. Na pogrzebie stronę polską reprezentowała delegacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na czele z jej sekretarzem Andrzejem Kunertem. W uroczystościach wziął również udział Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemar Skarbek, jak również delegacje służb mundurowych oraz zaproszeni goście.


źródło i fot. NOSG