23 maja 2024

Wakacje w GOK w Werbkowicach

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci do uczestnictwa w japońskim projekcie „AMI – PRZYJACIEL”. Założeniem projektu jest poznanie kultury, tradycji i obrzędów Japonii.

Uczestnicy nauczą się podstaw języka japońskiego, dowiedzą się, jak spędzają czas ich rówieśnicy – wszystkie proponowane zajęcia są przygotowane przez animatorów z GOK w Werbkowicach w formie edukacyjnej poprzez zabawę.

Projekt rozpoczyna się 2 lipca 2008 roku, a kończy 29 sierpnia 2008 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy na plac GOK, w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach od 16:00 do 19:00.

Efekty projektu będą prezentowane podczas bieżących działań oraz podczas dwóch pierwszych tygodni września.

Wszyscy uczestnicy mają możliwość oprócz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, zdobyć nagrody oraz otrzymać Certyfikat Ukończenia Japońskiej Szkoły Przyjaźni „Ami”.

Koordynator Projektu
animator Małgorzata Maciuk