Warsztaty artystyczne W Werbkowicach

W dniach 11-13.07.2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się warsztaty artystyczne.

Reklamy

Warsztaty związane były z realizacją projektu pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.

Tematem przewodnim zajęć była:” Sztuka w naturze”. Realizacji tematu sprzyjało położenie GOK w Werbkowicach w bliskości dużego parku, z którego mogli skorzystać uczestnicy. Program warsztatów obejmował zarówno pracę w plenerze jak i pracę w Sali GOK-u. Głównymi materiałami, które zostały wykorzystane w pracach były części roślin i elementy natury znalezione na terenie parku.

Reklamy

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematem i przykładami „Land-artu” – „Sztuki ziemi”, która opiera się na komponowaniu z elementów natury. Następnie w terenie zielonym uczestnicy stworzyli własne kompozycje, które zostały utrwalone fotograficznie.

Dzień drugi warsztatów to próby przeniesienia elementów natury na papier technikami rysunkowymi. Znalezione elementy były odbijane, odkalkowywane (technika Frotage), obrysowywane (cień), szkicowane piórkiem i tuszem.

Trzeci dzień warsztatów to praca z farbą graficzną i prostą techniką ręcznego odbijania różnych struktur i form znalezionych części roślin. Kompozycje graficzne powstawały w technice druku wypukłego z wykorzystaniem monotypii.

Uczestnikami warsztatów były osoby dorosłe i młodzież gminy Werbkowice. Zajęcia zostały zrealizowane wg programu w całości.

Celem warsztatów było pokazanie prostych sposobów i technik wykorzystania natury do celów artystycznych. Uświadomienie istnienia silnego związku człowieka z przyrodą i samej przyrody w sztuce. Pokazanie jak poprzez wykorzystanie prostych technik plastycznych i elementów natury stworzyć dzieła estetyczne i artystyczne. Prezentowane  metody tworzenia prac plastycznych nie wymagały od uczestników jakiegokolwiek doświadczenia lub wykształcenia artystycznego.

Efektem warsztatów są prace, które będzie można wykorzystać do celów wystawienniczych lub w formie kopii do ilustracji i innych celów użytkowych.

Warsztaty odbyły się w przemiłej atmosferze, w warunkach jak najbardziej sprzyjających (pogoda również mimo złej prognozy dopisała). Powstały prace bardzo ładne, prezentujące naturę w sposób ciekawy,  bardzo plastyczny i artystyczny.

 

Prowadząca warsztaty:

mgr sztuki Emanuela Czujowska

 

Foto: Edyta Pomykała, Emanuela Czujowska