15 kwietnia 2024

Webinar ZUS dla byłych opozycjonistów

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby, które były represjonowane z powodów politycznych, mogą liczyć na wyrównanie emerytur i rent do kwoty 2400 zł brutto. O tym świadczeniu podczas internetowego szkolenia opowie ekspert Oddziału ZUS w Biłgoraju.

Webinar odbędzie się w najbliższy czwartek, 3 grudnia, na facebookowym profilu Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora: https://www.facebook.com/BCOISpzoo/. Początek o godzinie 12.00. Spotkanie z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest otwarte dla każdego, nie ma zapisów.

Przepisy o świadczeniu wyrównawczym weszły w życie w połowie października. Przysługuje ono osobie, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy są obecnie niższe od 2400 zł brutto. Do wyrównania uprawnia decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Decyzję należy dołączyć do wniosku o świadczenie wyrównawcze. Wniosek trzeba złożyć w instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę.

­

(ZUS)