29 lutego 2024

Werbkowice: Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Werbkowice informuje zainteresowanych mieszkańców, że w dniach od 4 do 29 listopada 2013 r. odbędzie się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit) na rok 2014.

Reklamy

W związku z przystąpieniem Gminy Werbkowice do uczestnictwa w projekcie pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, którego celem jest demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Werbkowice informuje zainteresowanych mieszkańców, że w dniach od 4-29 listopada 2013 r. br. odbędzie się nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternitu) na rok 2014.

Wnioski, należy składać w Urzędzie Gminy Werbkowice pok. Nr 14 w godz. od 7.30 – 15.30. Szczegółowych informacji udziela Gminny Koordynator Projektu: Beata Kulik tel. 84657280 wew. 33.

Reklamy

 

Informacje i wniosek do pobrania

 

źródło: UG Werbkowice