Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Dwudniowa konferencja naukowa Wincenty Krasiński i życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego organizowana przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Reklamy


Termin: 8 października 2015 roku w Opinogórze i 9 października 2015 w Warszawie.

Generał Wincenty Krasiński to twórca potęgi swojego rodu w XIX wieku, ojciec polskiego wieszcza romantycznego, Zygmunta. To osoba związana z Opinogórą, założyciel tutejszej ordynacji oraz rezydencji rodzinnej. W Warszawie generał czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym i politycznym miasta. Jego działalność za życia i z perspektywy historii oceniana jest bardzo różnie, często skrajnie.
Celem konferencji jest zapoznanie z aktualnym stanem badań nad tą postacią, jej życiem i działalnością na polu kultury i sztuki, polityki i wojskowości, a także ukazanie szeroko pojętego życia społeczno-kulturalnego, intelektualnego i naukowego w Królestwie Polskim.

Reklamy

W konferencji wezmą udział pracownicy uczelni wyższych oraz muzeów, zajmujący się historią XVIII i XIX wieku. Teksty wygłoszonych referatów oraz główne wnioski z kończącej obrady dyskusji znajdą się w publikacji wydanej po zakończeniu konferencji.

Pomysł zorganizowania takiej konferencji spotkał się z dużym odzewem ze strony różnych ośrodków naukowych i muzealnych, w ciągu dwóch dni wygłoszonych zostanie ponad 20 referatów. Ich treść zainteresuje zapewne miłośników historii, a szczególnie epoki napoleońskiej, ale też regionalistów mazowieckich. Różnorodność tematów może wzbogacić lekcje historii i języka polskiego, dlatego organizatorzy zapraszają nauczycieli polonistów i historyków wraz z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.