23 maja 2024

Wizyta Komendanta Głównego SG w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, gościł z wizytą roboczą gen. bryg. SG Dominik TRACZ – Komendant Główny Straży Granicznej.

Komendant Główny SG spotkał się z kadrą kierowniczą NOSG, by omówić bieżącą sytuację w ochronie granicy państwowej. W towarzystwie Komendanta NOSG – gen. bryg. SG Jarosława FRĄCZYKA oraz jego zastępcy płk SG Janusza GĄSIOROWSKIEGO, Komendant Główny SG zapoznał się również ze stanem modernizowanych obiektów Komendy Oddziału.

Wizyta Komendanta Głównego SG, była również okazją do spotkania się z funkcjonariuszami, służącymi bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Podczas tego spotkania funkcjonariusze zaprezentowali Komendantowi Głównemu SG, sprzęt, który wykorzystują w swej codziennej służbie.


Info i fot. NOSG