20 lipca 2024

Wizyta szefów polskiej i czeskiej Służby Celnej

Na zaproszenie Szefa Służby Celnej RP Jacka Kapicy gościł w Polsce z trzydniową wizytą Dyrektor Generalny czeskiej administracji celnej Pavel Novotny. W czwartek (4.07) szefowie polskiego i czeskiego cła odwiedzili Izbę Celną w Białej Podlaskiej.

Reklamy

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji specyfiki bialskiej izby celnej, leżącej na głównym transeuropejskim szlaku komunikacyjnym Zachód-Wschód, odpowiedzialnej za ochronę najdłuższego, bo blisko 500-kilometrowego polskiego odcinka granicy Unii Europejskiej. Dyrektor Remigiusz Woźniak zaprezentował przedstawicielowi czeskiej administracji celnej rozwiązania, jakie wdrożono w ostatnim czasie w polskiej Służbie Celnej, które w istotny sposób podniosły sprawność funkcjonowania przejść granicznych. Omówił m.in. ideę odprawy celnej i kontroli paszportowej przy jednym zatrzymaniu (one stop), ideę wprowadzenia „zielonych pasów odpraw”, inicjatywę elektronicznego systemu „Zwrot VAT dla podróżnych” czy też nowatorskiego rozwiązania, jakim jest usługa eBooking BUS.

Dyrektor omówił też główne zagrożenia występujące na odcinku granicy wschodniej, a skupiając się na wyzwaniach stojących przed polską Służbą Celną w kontekście ochrony granicy i obszaru Unii Europejskiej, zaprezentował przyjęty system trzech linii kontroli, gdzie pierwszą linią są oddziały celne, drugą – graniczne referaty zwalczania przestępczości, trzecią natomiast – referaty grup mobilnych.

Reklamy

Dyrektor Novotny był żywo zainteresowany wdrożonym na całej granicy Systemem Wczesnego Ostrzegania (SWO), pozwalającym odpowiednio reagować w sytuacji zachwiania płynności odpraw w ruchu towarowym i osobowym. Interesowały go również przyjęte w polskiej Służbie Celnej zasady rekrutacji do służby.

Sporo uwagi poświęcono też środkom pomocowym, z jakich korzystała polska administracja celna, w tym Izba Celna w Białej Podlaskiej, po akcesji Polski do UE. Wizyta w Białej Podlaskiej była m.in. okazją do zwiedzenia nowoczesnych obiektów izby, urzędu i oddziału celnego, powstałych dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Poczynione w trakcie realizacji inwestycji oszczędności pozwoliły dodatkowo, za zgodą darczyńców, na stworzenie w izbie specjalnej sali taktyki i techniki interwencji, gdzie funkcjonariusze z komórek zwalczania przestępczości doskonalą m.in. umiejętności strzeleckie.

Reklamy

Kolejnym punktem programu był udział gości w kontrolach pojazdów, prowadzonych na głównej trasie prowadzącej z przejścia granicznego w Terespolu do Białej Podlaskiej, a następnie wizyta na drogowym przejściu granicznym w Terespolu. Dyrektorowi generalnemu czeskiej administracji celnej  zaprezentowano m.in. funkcjonujący na tym przejściu kaskadowo-potokowy system kontroli paszportowo-celnej. Przedstawiciel czeskiego cła miał również sposobność uczestniczenia w rewizji pojazdów skierowanych do budynku kontroli szczegółowej.

Program wizyty przedstawiciela czeskiego cła na Lubelszczyźnie przewidywał również wizytę na terminalu odpraw celnych w Koroszczynie. Tu gościowi zaprezentowano m.in. najnowszą inicjatywę Izby Celnej w Białej Podlaskiej – system elektronicznej informacji dla kierowców przekraczających granicę oraz skaner do prześwietlania pojazdów ciężarowych, zakupiony w ramach programu modernizacyjnego Służby Celnej (2009-2011 r.).

 

Info i fot. SCRP