„Wkręć się w pomaganie” – akcja Wielkiej Wyprawy

Do startu II edycji „Wielkiej Wyprawy” zostały już niespełna 2 miesiące. Dlatego nie zwalniamy tempa i robimy wszystko, aby do dzieciaków z domu dziecka trafiła jak największa pomoc!

Reklamy

We wtorek wystartowały zapisy do naszej akcji „Wkręć się w pomaganie”. Jej celem jest promowanie aktywnego trybu życia i turystyki rowerowej. Uczestnicy mają za zadanie pokonać w terminie od 29 sierpnia 2022 r., godziny 0:00:00, do 2 września 2022 r., godziny 23:59:59 jak największą liczbę kilometrów na rowerze.

Do wygrania są:

Reklamy

dla pięciu najlepszych Uczestników, tj. osób, które we wskazanym czasie pokonają największą liczbę kilometrów – pamiątkowe statuetki

dla jednej, wylosowanej spośród Uczestników Osoby – nagroda dodatkowa – niespodzianka

dla wszystkich – pamiątkowe podziękowanie, które Uczestnicy otrzymają na swoje skrzynki e-mail’owe

­

Wziąć udział może każdy, warunkiem jest zapisanie się do akcji poprzez e-mail: wielkawyprawakonkurs@interia.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 sierpnia 2022 r., godziny 23:59:59. Powinny one zawierać: imię i nazwisko, miasto oraz adres e-mail, a także potwierdzenie dokonania wpłaty na zrzutkę – wpisowe wynosi 15 złotych. Pieniądze ze zbiórki wesprą częstochowski dom dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie AMICUS i położony przy ulic Ludowej 100 ( dzielnicy Kiedrzyn).

Przekazujemy link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/570608881256730, zrzutki (https://zrzutka.pl/s9ea3u)

Pomagajmy razem!

­

***

­

Regulamin akcji 

“Wkręć się w pomaganie”

 1. Akcja “Wkręć się w pomaganie” realizowana jest w ramach II edycji “Wielkiej Wyprawy” – charytatywnej wyprawy rowerowej organizowanej dla podopiecznych domu dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie “Amicus” i położonego w Częstochowie (przy ulicy Ludowej 100).
 2. Celem akcji “Wkręć się w pomaganie” jest promocja turystyki rowerowej, aktywnych form spędzania czasu wolnego i pomagania.
 3. Akcja “Wkręć się w pomaganie” polega na przejechaniu przez rowerzystów jak największej ilości kilometrów we wskazanym terminie (patrz punkt 7). Aktywność musi zostać zarejestrowana aplikacją, która zapisuje ślad GPS. Na zrzucie ekranu powinna być widoczna data rozpoczęcia i zakończenia oraz czas przejazdu i ilość kilometrów.
 4. Udział w akcji jest możliwy po:
 • przesłaniu zgłoszenia na adres wielkawyprawakonkurs@interia.pl, które powinno zawierać imię i nazwisko, miasto oraz adres e-mail
 • dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 15 złotych na zbiórkę https://zrzutka.pl/s9ea3u i potwierdzenie dokonania wpłaty za pomocą zrzutu ekranu przesłanego na adres wielkawyprawakonkurs@interia.pl.
 1. Po potwierdzeniu otrzymania wpłaty i niezbędnych do rejestracji danych Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa.
 2. Zapisy do udziału w akcji “Wkręć się w pomaganie” rozpoczynają się 4 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 i potrwają do 24 sierpnia 2022 r., godziny 23:59:59. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Akcja “Wkręć się w pomaganie” startuje 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 0:00:00, a kończy 2 września 2022 r. o godzinie 23:59:59. 
 4. Po jej zakończeniu Uczestnik w terminie do 4 września 2022 r. (godzina 23.59.59) powinien przesłać, na adres wielkawyprawakonkurs@interia.pl,

zrzuty ekranu z zarejestrowaną aktywnością według wytycznych: data rozpoczęcia i zakończenia (wraz z godziną) oraz czas przejazdu i ilość pokonanych kilometrów. Zrzuty ekranu prosimy zapisać w formie PDF w jednym pliku wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem (link do instrukcji: https://drive.google.com/file/d/1ZuPN1ZsX2qGIYYFEO12ft3ZXfRbywqFh/view?usp=sharing).

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 września o godzinie 10:00 na stronie “Wielkiej Wyprawy” na Facebook’u. W tym samym czasie zwycięzcy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o zwycięstwie i prośbą o przekazanie dodatkowych danych do wysyłki.
 2. W przypadku, gdy liczba Uczestników przekroczy 100 osób organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia podsumowania akcji. W takim przypadku ogłoszenie wyników nastąpi 15 września o godzinie 10:00 na stronie “Wielkiej Wyprawy”. O przesunięciu daty ogłoszenia wyników Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem wydarzenia i strony. 
 3. Koszt wysyłki nagród ponosi organizator. 
 4. Nagrodami w akcji “Wkręć się w pomaganie” są:
 • dla pięciu najlepszych Uczestników, tj. osób, które we wskazanym czasie pokonają największą liczbę kilometrów – pamiątkowe statuetki
 • dla jednej, wylosowanej spośród Uczestników Osoby – nagroda dodatkowa – niespodzianka
 • dla wszystkich – pamiątkowe podziękowanie, które Uczestnicy otrzymają na swoje skrzynki e-mail’owe.
 1. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do podważenia wiarygodności aktywności w przypadku zbyt wysokiej średniej przejazdu (która mogłaby wskazywać na użycie innego środka transportu aniżeli rower).
 2. Pytania prosimy kierować na adres wielkawyprawakonkurs@interia.pl, ale także poprzez naszą stronę Facebook’ową Wielka Wyprawa (https://www.facebook.com/CharytatywneRowery).
 3. Wszelkie kwestie sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

­

Ze sportowymi pozdrowieniami
Jakub Wójcik
Współorganizator „Wielkiej Wyprawy”


Zobacz też:

Zaparkował auto nad Wisłą, zapomniał zaciągnąć ręczny [ZDJĘCIA]

Zaparkował auto nad Wisłą, zapomniał zaciągnąć ręczny [ZDJĘCIA]