Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego

W dniu 19 sierpnia br. W Kryłowie, nastąpi uroczyste włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Reklamy

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.45 zbiórką i przemarszem pododdziałów strażackich na mszę świętą. Po mszy przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości, koncert orkiestry dętej, a także rozegrane zostaną Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach gminę Mircze reprezentowały będą Młodzieżowa Drużyna Chłopców oraz Drużyna Dziewcząt z Mołożowa, zwycięzcy Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych.

 

Organizatorami uroczystości są:

– druh Robert Małyska – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryłowie;

 – druh Lech Szopiński – Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mirczu;

– druh Józef Kuropatwa – Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Hrubieszowie;

– mł. bryg. Piotr Kierepka Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie.

 

Włączenie jednostki OSP Kryłów, nastąpi na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza. Przystąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego to dla jednostki spore wyzwanie, gdyż podpisane porozumienie nakłada na jednostkę szereg obowiązków z  zakresu przeszkolonej obsady kadrowej, sprzętu pożarniczego i zapewniania gotowości bojowej. Z drugiej strony, jednostka może liczyć na szeroką pomoc ze strony Państwowej Straży Pożarnej, także finansową.

Kolejna jednostka z terenu gminy, pierwsza która została włączona do KSRG to OSP Mircze, zapewnia podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tworząc już drugą profesjonalną jednostkę pożarniczą.

 

Info: UG Mircze