30 maja 2024

Władze powiatu

Hrubieszów

W dniu 26.11.2010 r. o w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu, w czasie której powołano władze powiatu.

W czasie sesji nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenie ślubowania przez radnych. Dokonano wyboru Starosty Powiatu Hrubieszowskiego, którym został Józef Kuropatwa, Wicestarosty – to stanowisko sprawował będzie Leszek Czerwonka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, którą to funkcję objął ponownie Andrzej Barczuk.