23 września 2023

Wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Urząd Gminy Werbkowice informuje, że od 1 sierpnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Reklamy

Świadczenie FA będzie przysługiwać osobie uprawnionej, do ukończenia 18 lat. A gdy będzie kontynuować naukę w szkole lub szkole wyższej, do 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Reklamy

Będzie wypłacane, jeśli miesięczny dochód w przeliczeniu na jedna osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto. Jego wysokość wyniesie tyle, co zasądzone alimenty, nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko miesięcznie.

Formularze wniosków i zaświadczeń potrzebnych do uzyskania świadczenia są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, tel. 084 6572133.