Wojewódzkie obchody 28. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

24 maja, w Chełmie, odbyły się obchody 28. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

 

Tegoroczne uroczystości poprzedził koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Koncert, który odbył się na Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie, opatrzony był szczególną dedykacją dla wszystkich mam z okazji zbliżającego się „Dnia Matki”.

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 10 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. Wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. . Z powodzeniem i uznaniem prezentuje się na licznych międzynarodowych festiwalach i spotkaniach muzycznych orkiestr m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Szwecji, Norwegii, Ukrainie, Litwie, Czechach, Francji, Holandii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych.

 

***

 

Z kolei w dniu 24 maja br., uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Następnie na Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie, miał miejsce uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie nie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowania na wyższe stopnie.

W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczył Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor obok towarzyszącej mu kadry kierowniczej oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miejskich, a także służb mundurowych.

 

***

 

Medalem za zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało 20 osób, Medalem za długoletnią służbę – 14 osób, Odznaką Straży Granicznej – 17 osób, zaś Odznaką NOSG – 36 osób. Odznaczenia otrzymali również zaproszeni goście.

W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie:

– 18 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

– 116 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

– 99 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

 

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów na czele z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej oraz piknik rodzinny dla funkcjonariuszy i pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

***

 

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała Straż Graniczna. Straż Graniczna z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś Straż Graniczna jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną. Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. W ramach Nadbużańskiego Oddziału SG funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. Służbę pełni tu ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze SG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą. Strzeże już nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności.

 

(źródło i fot. NOSG)