23 kwietnia 2024

Województwo Lubelskie z nominacją za program polityki zdrowotnej w konkursie „Zdrowy Samorząd”

„Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021” realizowany przez Województwo Lubelskie został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Głosowanie trwa do 1 marca br.

 

Program w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa znalazł się wśród 30. najlepszych programów w Polsce wyróżnionych w II edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”. Jest to program skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego powyżej 18. roku życia, u których na etapie badania kwalifikacyjnego został zidentyfikowany problem zdrowotny dotyczący kręgosłupa.

Głównym celem programu jest nie tylko zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców naszego województwa, ale przede wszystkim zwiększenie wykrywalności oraz objęcie mieszkańców naszego województwa profesjonalną opieką profilaktyczną. Cieszę się, że prowadzone przez lubelski samorząd działanie zostało docenione.mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski.

Warto zaznaczyć, że program wdrażany przez Samorząd Województwa Lubelskiego jest kontynuacją z lat 2012 – 2015. A powstał przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Lublinie.

 

Jak, gdzie i do kiedy można oddać swój głos?

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową portalu samorządowego: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/zdrowy-samorzad-2019,47/

Termin mija 1 marca br. o godzinie 12.00. 

 


tekst i fot. UMWL