Wyłudzali pieniądze z tarczy antykryzysowej. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zatrzymali osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Reklamy

W minionym tygodniu na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego została przeprowadzona akcja, w której brali udział funkcjonariusze KAS z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przy wsparciu CBŚP z Warszawy i Katowic. Podczas działań zatrzymano w sumie 5 osób i przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze oraz mienie w postaci m.in. samochodu wartego 450 tys. zł, luksusowych zegarków, czy urządzenia do endermologii o wartości ok. 170 000 zł.

Członkowie grupy są podejrzani o liczne oszustwa, w tym o wyłudzanie środków finansowych pochodzących z rządowego programu: „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” przeznaczonych na działania mające na celu ochronę rynku pracy, zapewnienie firmom płynności finansowej czy też zrekompensowanie szkód zaistniałych w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce, będących skutkiem pandemii koronawirusa (COVID-19). Terenem działania grupy były województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczych, jak też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez firmy. To z kolei umożliwiło uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencji w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju …”.

Wyłudzenie subwencji z „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju …” nie jest jedynym przestępstwem, o które są podejrzani członkowie grupy. Nierzetelne dokumenty i wykazywane wysokie obroty umożliwiały im przede wszystkim wyłudzanie pożyczek, kredytów, leasingów i faktoringów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń – członkowie grupy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie zarzut kierowania nią. Dodatkowo poszczególni podejrzani, w zależności od pełnionej roli, usłyszeli inne zarzuty, w tym dokonywania oszustw i wyłudzeń, fałszowania dokumentacji, a także działania na szkodę poszczególnych spółek. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie