19 czerwca 2024

Wyższe emerytury i renty od marca

Wiemy już, o ile wzrosną od marca emerytury i renty. Na podwyżkę czeka prawie 127 tys. osób, które pobierają świadczenia z Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju.

Reklamy

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosiła, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w tym roku 102,86%. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich oraz częściowo od wzrostu przeciętnych wynagrodzeń osób pracujących. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia (brutto) z końca lutego przez ten procentowy wskaźnik. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o 2,86%.

Jednak w tym roku, wyjątkowo, obowiązują również kwoty minimalnych podwyżek. Emerytury wzrosną co najmniej o 70 zł brutto, pod warunkiem że emeryt ma odpowiedni staż ubezpieczeniowy (kobieta – 20 lat, mężczyzna – 25 lat). Wyższe o co najmniej 70 zł brutto będą także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

Reklamy


Przykład 1:

Emerytura pani Janiny w lutym 2019 r. wynosi 2000 zł brutto. Kobieta wypracowała wcześniej staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Reklamy

2000 zł x 102,86% = 2057,20 zł

Podwyżka procentowa wynosi w jej przypadku 57,20 zł. Jest niższa od tegorocznej minimalnej podwyżki, dlatego ostatecznie emerytura pani Janiny wzrośnie do 2070 zł (czyli o 70 zł).


Przykład 2:

Emerytura pana Marka w lutym 2019 r. wynosi 1800 zł brutto. Jego staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż 25 lat.

1800 zł x 102,86% = 1851,48 zł

Pan Marek może liczyć tylko na podwyżkę procentową, bo ma za krótki staż pracy. Czyli otrzyma w marcu 1851,48 zł (o 51,48 zł więcej).


Przykład 3:

Emerytura pana Jerzego w lutym 2019 r. wynosi 3200 zł.

3200 zł x 102,86% = 3291,52 zł

Jego emerytura wzrośnie od marca o 91,52 zł, czyli do 3291,52 zł.

 

Minimalne emerytury i renty w górę

Minimalna emerytura wyniesie od marca 1100 zł. Otrzymują ją osoby, które nie zgromadziły wiele składek, ale mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz najniższa renta rodzinna od marca również będą wynosić 1100 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 825 zł. 1100 zł to nowa kwota renty socjalnej, a 1140,99 zł – świadczenia przedemerytalnego. Wszystkie te wartości są podawane brutto.

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2019 roku.

Wszelkie dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych obejmuje tylko waloryzacja procentowa. Od marca dodatek pielęgnacyjny będzie więc wynosił 222,01 zł.

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma pocztą decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

 

źródło: ZUS