XIV Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu

Gmina Dołhobyczów zaprasza na „XIV Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu – Na Gockim Szlaku”, które odbędą się w Hulczu w niedzielę 17 lipca. W programie, oprócz cyklu imprez rekonstrukcyjnych i historycznych, koncert gwiazd wieczoru – Szymona Wydry i Karpe Diem.

Reklamy

Wójt Gminy Dołhobyczów zaprasza na darmową grochówkę.

Program imprezy:

15:00 – uroczyste otwarcie imprezy

15:00 – 22:00 – Wizyta w obozie Gotów:
– warsztaty garncarskie i tkackie (możliwość lepienia naczyń)
– palenisko z dawną kuchnią i degustacją potraw gockich
– tor łuczniczy i do rzutu oszczepem (wolne rzucanie plus krótkie zawody)
– gocki targ z prezentacją wyrobów i możliwością przymierzenia gockiego stroju i pozowania do zdjęcia (wcielenie się w Gotów)
– malowanie twarzy w barwy wojenne
– fabularyzowane scenki: pojedynki i potyczki Gotów, targ niewolników, zabawy dla najmłodszych

15:30 – 17:00 – gry i zabawy dla najmłodszych

17:00 – 18:00 – pokaz akrobatyczny: trial rowerowy, pokaz sprzętu, jazdy próbne itd.

18:00 – 19:30 – koncert dla uczestników imprezy

20:00 – koncert gwiazdy wieczoru – Szymon Wydra i Karpe Diem

21:30 – 2:00 – zabawa taneczna