Zamość: Rozstrzygnięcie III Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK”

26 października 2012r. w Sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość III Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

Reklamy

Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp. dr. Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, lubaczowskiego i krasnostawskiego.

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół dokonały oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,  kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Do drugiego etapu zgłosiło się 19 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 5 szkół podstawowych, 8 szkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgimnazjalnych, które były reprezentowane przez 33 uczniów: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Zespół Szkół w Michalowie, Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym, Zespół Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939r. w Majdanie Górnym, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Biłgoraju, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu; wpłynęła również jedna praca indywidulana uczennicy Szkoły Podstawowej w Śniatyczach.

W dniu 19 października br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji – Pani mgr Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział w Zamościu; przedstawiciele nauczycieli: Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Janusz Policha – Zespół Szkół nr 1 Hrubieszowie, Anna Wawrzusiszyn – Zespół Szkół Publicznych w Majdanie Górnym, Elżbieta Zub –  Szkoła Podstawowa im. AK w Kaczórkach, Anna Sadowska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Agnieszka Baraniecka – II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu, Irmina Spisacka – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Jan Skroban – Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Ewa Bakun – ZSP nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Maria Łysakowska – Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, Jolanta Grelak – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie; przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość: por. Czesława Lesiuk, kpt. Tadeusz Kopeć, mjr Zbigniew Kruk, kpt. Michał Kręglicki, Zbigniew Mazurek, Marian Derkacz, Michał Frykowski. 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych 31 prac komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Barbara Czausz, SP nr 2 Zamościu, opiekun: Wiesław Nowakowski

II miejsce – Kamil Krawczyk, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, opiekun: Anna Rojek

III miejsce  – Agata Najda, SP im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim,  opiekun: Grażyna Kawalec

 

Wyróżnienia:

Marta Janowska – SP nr 2 w Zamościu, opiekun: Wiesław Nowakowski

Katarzyna Marucha – praca indywidulana, uczennica SP w Śniatyczach

Agnieszka Podolak i Zuzanna Rambon, Szkoła Podstawowa im. AK w Kaczórkach, opiekun: Elżbieta Zub

 

W  kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce – Martyna Dziurbas-Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym, opiekun: Anna Wilczyńska

II miejsce – Kacper Chmarzyński – Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii,  opiekun: Grzegorz Gwozda

III miejsce – Karolina Rębacz – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, opiekun: Jolanta Grelak

 

Wyróżnienia:

Katarzyna Cios, Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum Powiatowe nr 2 w Biłgoraju, opiekun: Renata Krzesińska

Natalia Kula, Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum Powiatowe nr2 w Biłgoraju, opiekun: dr Arkadiusz Jastrzębski

Dominika Bubiłek, Zespół Szkół w Michalowie, opiekun: Dorota Gnieciak

Adrian Baranowski, Wojciech Kawa, Zespół Szkół nr 2 – Gimnazjum nr 1 w Zamościu, opiekun: Maria Łysakowska

Aleksandra Romańczuk, Zespół Szkół Publicznych w Majdanie Górnym, opiekun: Anna Świca

Anna Jarosz i Wioletta Obirek, Zespół Szkół Publicznych – Gimnazjum Publiczne w Suścu, opiekun: Anna Rojek

 

W  kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce – Magda Makochon, Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu, opiekun: Monika Rebizant-Siwiło

II miejsce – Magdalena Kuźma, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu,  opiekun: Agnieszka Baraniecka

III miejsce – Karolina Wójtowicz, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu, opiekun: Agnieszka Baraniecka

 

Wyróżnienia:

Julia Karolina Żurek, Aleksandra Adamowicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun: Teresa Czaporowska

Ewelina Malus, Natalia Ciuraszkiewicz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, opiekun: Ewa Bakun

Aleksandra Buryś, Urszula Kasprzyk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, opiekun: Aleksandra Skowron

Izabela Hopko, Kamila Juńko, Gabriela Sędłak, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, opiekun: Anna Sadowska

Monika Szeląg, Katarzyna Lalik, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu,  opiekun: Agnieszka Baraniecka

Łukasz Megier, Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, opiekun: Janusz Policha.

 

Wyniki powyższe ogłoszono w dniu 26 października 2012r. podczas uroczystości, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 zbiórką uczestników konkursu, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości przy budynku Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, po czym delegacje złożyły wieńce przy Pomniku Armii Krajowej i pomniku Pamięci Ofiar Faszyzmu (miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej Niemcy założyli obóz przejściowy). Następnie uczestnicy przeszli do Sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przyjął m.in. J.E. Ks. bp Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – współorganizator konkursu. Urząd reprezentował Dyrektor Departamentu Orzecznictwa pan Jacek Polańczyk. W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty na uroczystość przybył Jan Lelonek – kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu. Na uroczystości byli również obecni dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu płk Tadeusz Nastarowicz, Szef Wydziału Rekrutacji WKU w Zamościu mjr Jerzy Żołądek, ks. płk Bogusław Romankiewicz – kapelan WP, kpt. Zbigniew Gawryś z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, przedstawiciel Biura Senatorskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu dr Bogdan Leszczuk. Obecni byli także przedstawiciele samorządów i licznych pozarządowych organizacji niepodległościowych i kombatanckich.

Po wprowadzenia sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, odśpiewaniu Hymnu Narodowego, wszystkich zgromadzonych powitał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Następnie odbyła się prezentacja – powstałego we współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość – filmu dokumentalnego reż. Ewy Szakulickiej pt. „Sahryń. Pamięć zapisana w kamieniu”.

W podziękowaniu za wsparcie naszego konkursu m.in. poprzez objęcie patronatu honorowego nad jego trzecią edycją, weterani-członkowie Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość wręczyli J.E. ks. bp. Marianowi Rojkowi- Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pracę historyczną o gen. Leopoldzie Okulickim i zestaw filmów o historii podziemia niepodległościowego działającego na terenie Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej i w latach powojennych. 

Przed ogłoszeniem wyników konkursu miała miejsce ceremonia wręczenia Medalu Pro Patria, przyznanego przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Stanisława Ciechanowskiego, kpt Czesławie Lesiuk – Prezes Koła ŚZŻAK w Tyszowcach.  Dekoracji dokonał Dyrektor Orzecznictwa UdSKiOR Pan Jacek Polańczyk.

Następnie, przedstawiciele Prezydium Zarządu naszego Związku dokonali wręczenia Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą  otrzymali:

-p. Stanisław Schab Koło Rejonowe ŚZŻAK Stary Zamość

-p. Kazimierz Hojda Koło Rejonowe ŚZŻAK Stary Zamość  

– p. Alicja Dubel-Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. M. Konopnickiej w Zamościu

-p. Paweł Kozak-Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

-p. Maria Łysakowska- nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 im. M. Konopnickiej w Zamościu

-p. Wiesław Monachowski- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr im. Armii Krajowej w Zamościu

-p. Barbara Obszańska- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Biłgoraju

-p. Anna Węcławik-Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie

 

Po w/w aktach dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom.

Dzieci i młodzież otrzymały:

– za zajęcie pierwszego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa – Aparat foto Canon A1200

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna – Aparat foto A1300

– w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna – Aparat foto Fuji Finepix JZ300

 

– za zajęcie drugiego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa – Dysk zewnętrzny Platinum 500GB

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna – Dysk zewnętrzny Platinum 500GB

-w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna – Dysk zewnętrzny Platinum 500GB

 

– za zajęcie trzeciego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa- Dyktafon cyfrowy SONY ICDBX112

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna- Dyktafon cyfrowy SONY ICDBX112

-w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Dyktafon cyfrowy SONY ICDBX112

 

Wszyscy pozostali wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali gry komputerowe lub urządzenia do przenoszenia elektronicznych danych (pendrive). Ponadto wszyscy uczniowie, Dyrekcje Szkół oraz członkowie komisji konkursowej dostali okolicznościowe dyplomy. Opiekunowie uczniów –  nauczyciele otrzymali, oprócz w/w dyplomów, także książki o tematyce historycznej.

Nagrody, dyplomy oraz książki, w asyście żołnierzy AK- członków Prezydium Zarządu naszego Związku, wręczał Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pan  Jacek Polańczyk.

Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” odbyła się dzięki współpracy naszego związku z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który także współfinansował jego organizację. Partnerami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

Na zakończenie uroczystości Poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim za udzieloną pomoc w organizacji konkursu. Także poza w/w instytucjami stale wspierającym działalność związku: Lubelskiemu Kuratorium Oświaty, PKP LHS Sp. z o.o., Cukrowni Werbkowice, „Społem” PSS Spółdzielni Spożywców Robotnik w Zamościu, oraz innym licznym podmiotom.

Poseł podkreślił, że ŚZŻAK Okręg Zamość, jako organizacja pozarządowa, może aktywnie uczestniczyć w patriotycznej pracy wychowawczej dzięki wsparciu Kościoła Katolickiego, Wojska Polskiego, instytucji państwowych i samorządowych innych organizacji pozarządowych czy wreszcie osób fizycznych. Podziękował szczególnie serdecznie Dyrekcjom Szkół, Nauczycielom, młodzieży oraz wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że organizowany przez nasz Związek konkurs z roku na rok przybiera coraz szerszy charakter, bierze w nim udział coraz większa liczba uczniów,                       a przedkładane prace posiadają wysoki poziom merytoryczny i poznawczy.

Przekazał ofertę współpracy związku ze szkołami polegającą m.in. na organizacji spotkań młodzieży z żołnierzami AK, czy prezentacji (także przekazywania) będących w posiadaniu Związku filmów dotyczących problematyki Historycznej.

Podziękował serdecznie mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach oraz działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy konkursu zaprosili zaproszonych gości na skromny posiłek.            

 

Info i foto: ŚZŻAK Okręg Zamość