Zamość: Warsztaty I stopnia z zakresu biblioterapii

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu ogłasza nabór na warsztaty I stopnia z zakresu biblioterapii.

Reklamy

Warsztaty w wymiarze 20 godzin odbędą się w dniach 13 – 15 września 2013 r.

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzyma imienne zaświadczenie wydane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Warsztaty są odpłatne.

Szczegółowych informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu pod nr. tel. 084 638 49 39 w. 23 lub adresem e-mail: sekretariat@bipe.pl.