15 czerwca 2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Turystyki dla Gminy Hrubieszów

Wójt Gminy Hrubieszów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Turystyki dla Gminy Hrubieszów. Przedstawione propozycje są zgłoszone przez dobrowolnych uczestników projektu podczas spotkań konsultacyjnych (partycypacyjnych). Zapoznaj się z celami i zadaniami przedstawionymi poniżej i podziel się swoją opinią, może masz własny pomysł?

Reklamy

Cel 1: Budowa świadomości mieszkańców oraz ich edukacja w kierunku turystyki.
Zadania: 
– Przygotowanie prezentacji multimedialnej w celu zapoznania mieszkańców z walorami regionu hrubieszowskiego,
– Szkolenia z: agroturystyki, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia punktów małej gastronomii, itp.,
– Wykonanie folderu informacyjnego skierowanego do mieszkańców gminy w celu pokazania korzyściach wynikających z prowadzenia działalności turystycznej.

Cel 2: Większa promocja Gminy Hrubieszów
Zadania: 
– Wyprodukowanie filmów i prezentacji o Dolinie Bugu, Gockim Masłomęczu, walorach  przyrodniczo – historyczno – turystycznych gminy,
– Oznakowanie obiektów krajoznawczo-turystycznych, wykonanie tabliczek kierunkowskazów,
– Modernizacja Gminnego Centrum Informacji Turystycznej,
– Sporty zimowe (wykorzystanie pagórków na sporty zimowe typu: zjazd na nartach, sankach, workach. Przygotowanie kuligów, imprez integracyjnych) 
– Organizacja międzynarodowych zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy (trans graniczne)
– Powołanie „żywych wilcząt” z wiosek tematycznych.

Reklamy

Cel 3: Poprawa infrastruktury (noclegowo – gastronomicznej) turystycznej
Zadania: 
– Uruchomienie punktu gastronomiczno/pamiątkarskiego przy wieży widokowej w Gródku oraz przy Chacie Gota w Masłomęczu,
– Budowa toalet w miejscach dostępnych turystom,
– Budowa systemu informacyjnego (tablice zawierające informacje o atrakcjach turystycznych, oferowanych usługach),
– Utworzenie parku rozrywki ekstremalnej,
– Budowa pola golfowego,
– Budowa pola namiotowego w Husynnem,
– Budowa ścieżki rowerowej w Szpikołosach.

Program Rozwoju Turystyki Gminy Hrubieszów – zobacz plakat

Reklamy

Pisząc na adres e-mail organizacje@hrubieszow-gmina.pl możesz wyrazić swoją opinię na powyższy temat.

Terminy przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Turystyki w Gminie Hrubieszów w 2012 r.

1. Niedziela – 19 sierpnia Masłomęcz – dożynki gminne 14.00 – 18.00
2. Sobota – 25 sierpnia Kobło – przy klubokawiarni 7.00 – 11.00
3. Wtorek – 28 sierpnia Teptiuków – przy sklepie 6.30 – 11.00
4. Środa – 29 sierpnia Obrowiec – przy sklepie 7.00 – 11.00
5. Czwartek – 30 sierpnia Dziekanów – przy sklepie 7.00 – 11.00
6. Piątek – 31 sierpnia Moniatycze – przy sklepie 7.00 – 11.00
7. Sobota – 1 września Stefankowice – przy klubokawiarni 7.00 – 11.00
8. Wtorek – 4 września Czerniczyn – przy sklepie 7.00 – 11.00
9. Piątek – 6 września Mieniany – przy sklepie 7.00 – 11.00
10. 20.08.2012 –14.09.2012 od poniedziałku do piątku Hrubieszów przy Urzędzie Gminy 8.00 – 15.00