25 czerwca 2024

Zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Kiełbem

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zaprasza na spotkanie z Mariuszem Kiełbem nt. „Hanna Chrzanowska. Siostra naszego Boga. Czcigodna Służebnica Boża”.

Reklamy

 

Spotkanie odbędzie się 29.11.2017 r. (środa) o godzinie 16:30 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza).

Hanna Chrzanowska współpracowała z biskupem Karolem Wojtyłą w latach 1957 – 1973 organizując tzw. pielęgniarstwo parafialne w Krakowie i w parafiach sąsiednich. Biskup Wojtyła bardzo cenił sobie jej zaangażowanie i talenty w działalności na rzecz osób chronicznie chorych i niepełnosprawnych. Działalność ta, rozpoczęta jeszcze przed Soborem Watykańskim II, wpisała się w jego późniejsze ustalenia – w tym wypadku w ważną rolę laikatu w ewangelizację i wcielanie wartości chrześcijańskich czynem – „tu i teraz”. Jan Paweł II niejednokrotnie wracał w swoich wspomnieniach do Hanny Chrzanowskiej. Dawał ją za wzór wykorzystywania i rozwoju talentów danych od Boga – umiejętności pomagania bliźnim i organizowania pomocy na wielką skalę w oparciu o wzory zaczerpnięte z Ewangelii. W lipcu b.r. Papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny.

Reklamy

 

Łukasz Kot

Przewodniczący

Reklamy

Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu