19 kwietnia 2024

Zarzucamy magiczną sieć – łowisko inicjatyw społecznych

Pod takim hasłem odbyło się 16 stycznia 2011 roku Noworoczne Spotkanie Integracyjne przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy Hrubieszów. Na zaproszonych 190 osób w spotkaniu wzięło udział 170, w tym przedstawiciele różnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych i ochotniczych straży pożarnych.

Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Hrubieszów i Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, a współorganizatorami: Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty, Zarząd Związku Miejsko-Gminnego RP Ochotniczych Straży Pożarnych i Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie.

W pierwszej części spotkania omówiono rolę i zadania organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem gminnym oraz korzyści jakie daje integracyjna działalność z różnymi podmiotami. Mówiono też o możliwościach jakie stoją przed organizacjami w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na statutową działalność.

W drugiej części uczestnicy spotkania wzięli udział w grze integracyjnej, która polegała na utworzeniu czterech wiosek tematycznych.

Część trzecia to zabawa taneczna w strojach karnawałowych, na której bawiły się myszki z kotkami, aniołki z diabełkami, zajączki z wilkami i lisami, a także złe wiedźmy z dobrymi wróżkami, a obecni na spotkaniu strażacy bawili się ze wszystkimi. Trzeba podkreślić że pomysłów w dobieraniu strojów nie brakowało.

Posiłek dla uczestników spotkania przygotowały panie z KGW Moniatycze, a do tańca przygrywał zespół Max Dance.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za włożoną pracę i mają nadzieję, że wszystkie organizacje pozarządowe przystąpią z zapałem do realizacji „Gminnego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi”, jaki Rada Gminy uchwaliła na 2011 rok. Wójt Gminy Jan Mołodecki jest przekonany, że w gminie Hrubieszów organizacje pozarządowe znają dobrze potrzeby swoich członków i lokalnych społeczności i doskonale będą sobie z nimi radzić przy pomocy samorządu gminnego.

***

Tekst i foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach