17 kwietnia 2024

Zlikwidowano grupę przestępczą, która wprowadziła do obrotu papierosy o wartości ponad 4 mln zł.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG z Placówki SG Dorohusku, realizując czynności służbowe w okresie od kwietnia 2015 r. do połowy 2016 r. rozpracowali grupę przestępczą, która na wysoką skalę zajmowała się przechowywaniem, przewożeniem oraz dalszą dystrybucją papierosów pochodzących z przemytu z Ukrainy do Polski oraz nielegalnej produkcji na terenie kraju.

 

W ramach prowadzonego śledztwa zgromadzono materiał dowodowy który wykazał, że grupa przestępcza działała na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego,  małopolskiego, śląskiego, oraz mazowieckiego. Prowadząc działalność przestępczą tylko w latach 2015 i 2016 r. grupa wprowadziła do nielegalnego obrotu papierosy w ilości nie mniejszej niż 6 mln sztuk o łącznej wartości rynkowej ponad 4 mln zł

W okresie prowadzonej sprawy zarzutami karnymi objęto łącznie  24 ob. Polski oraz 1 ob. Armenii

W wyniku realizacji czynności na terenie województwa łódzkiego w październiku bieżącego roku funkcjonariusze Placówki SG w Dorohusku wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Łodzi – Nadwiślański Oddział SG, zatrzymali towary tytoniowe pochodzące z przemytu, papierosy pochodzące z nielegalnej produkcji oraz hurtową ilość liczoną w tysiącach sztuk opakowań wykorzystywanych podczas produkcji papierosów. Zatrzymane opakowania zaopatrzone były w nadruki znanych marek papierosów. 

Skarb państwa w wyniku nielegalnej działalności grupy przestępczej poniósł straty z tytułu podatku akcyzowego szacowane na ponad 5 mln zł.


źródło i fot. NOSG