25 maja 2024

Zmiany w przepisach dotyczące kierowców

Wraz z nowym rokiem, weszły w życie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Są to głównie zmiany w wysokości mandatów karnych za popełnione wykroczenia oraz kar orzekanych przez sądy. Zostały również dodane i zmienione niektóre przepisy.

Istotna zmiana to podwyższenie górnej granicy grzywny, która będzie mogła być nałożona w drodze mandatu karnego za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji z 500 złotych do 5 000 złotych. Natomiast nawet 8 000 złotych grzywny może grozić osobie, która nie wskaże, komu powierzyła pojazd do kierowania. Jeżeli kierowca swoim zachowaniem naruszy więcej przepisów, to może zostać ukarany mandatem w wysokości 6 000 złotych, a nie jak wcześniej 1 000 złotych.

Z kolei sąd za następujące wykroczenia w ruchu drogowym będzie mógł orzec grzywnę nawet do 30 000 złotych. Są wśród nich takie naruszenia jak: spowodowanie kolizji, naruszenia wobec pieszych, kierowanie w stanie po użyciu, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych i niezatrzymanie pojazdu do kontroli, przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h, naruszenie zakazu wyprzedzania, nieudzielenie niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, kierowanie bez uprawnień, niewskazanie komu powierzono pojazd do kierowania oraz naruszenie przepisów na przejeździe kolejowym.

Oprócz tego został dodany nowy przepis w Kodeksie Wykroczeń Art. 86 § 1a – kolizja z osobami rannymi. Przepis ten będzie stosowany do zdarzeń, w których naruszenia czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia u osoby pokrzywdzonej w zdarzeniu nie trwał dłużej niż 7 dni, albo u których trwał dłużej niż 7 dni, ale jako osoba najbliższa dla sprawcy nie wniosła o jego ściganie. Tutaj minimalna grzywna będzie wynosiła 1 500 złotych.

2 500 złotych grzywny może być nałożone na kierowcę, który spowoduje kolizję po alkoholu lub środkach podobnie działających.

Innymi dodanymi przepisami są:

  • Art. 86 b – najcięższe naruszenia wobec pieszych popełniane przez kierującego pojazdem mechanicznym (grzywna min. 1500 złotych);
  • Art. 92 b – naruszenie zakazu wyprzedzania (grzywna min. 1000 złotych)
  • Art. 97 a – wykroczenia na przejazdach kolejowych: objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, niestosowanie się do sygnałów świetlnych, wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (grzywna min. 2000 złotych).

Kolejne zmiany w wysokości grzywien nastąpiły w niżej wymienionych przepisach:

  • Art. 87 – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu (min. 2500 złotych); kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny (1000 złotych);
  • Art. 90 – tamowanie ruchu (min. 500 złotych dla kierującego pojazdem mechanicznym, max. 500 złotych dla kierującego innym pojazdem);
  • Art. 92 a – przekroczenie prędkości (min. 800 złotych za przekroczenie pow. 30 km/h);
  • Art. 94 – kierowanie bez uprawnień (min. 1500 złotych dla kierującego pojazdem mechanicznym oraz obligatoryjnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów; max. 1500 złotych dla kierującego innym pojazdem).

­

(źródło: KPP Włodawa / opr. sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Uwaga na oszustów internetowych! Top 5 najczęstszych technik phishingowych

Uwaga na oszustów internetowych! Top 5 najczęstszych technik phishingowych


lyko