28 maja 2024

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

Szukasz stabilnego zatrudnienia? Chcesz robić coś ważnego? Marzysz o pracy w mundurze? Izba Administracji Skarbowej w Lublinie rozpoczęła rekrutację do Służby Celno-Skarbowej. Na chętnych czeka 10 etatów. Poszukiwani są kandydaci do pracy na przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Dokumenty można składać do 5 czerwca.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednostką nadrzędną, prowadzącą nadzór nad pracą urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. To właśnie tu prowadzone są rekrutacje na pracowników i funkcjonariuszy wszystkich urzędów.

Obecnie poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 5 etatów do Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lublinie (miejscem pełnienia służby będzie przejście graniczne w Dorohusku) oraz 5 etatów do Delegatury LUCS Zamościu (miejscem pełnienia służby będzie przejście graniczne w Hrebennem).

– Liczba wolnych etatów nie jest ostateczna, może się zwiększyć. Dokładną ilość miejsc poznamy w czerwcu, ale nabór rozpoczynamy już teraz – mówi Krzysztof Guściora, Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.  

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 5 czerwca należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty. Można je złożyć elektronicznie (formularz) lub bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Przyszły funkcjonariusz może liczyć na początek na pensję w wysokości 4700 zł. Do tego należy doliczyć od 2 do 25% wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat oraz dodatki funkcyjne (np. dodatek kontrolerski, za pracę w godzinach nocnych). Oprócz tego przysługuje mu „trzynastka” i nagrody jubileuszowe. Funkcjonariusz może też skorzystać z dofinansowania wypoczynku swojego oraz członków rodziny oraz dopłat do zajęć kulturalnych lub sportowych. Na emeryturę będzie mógł przejść już po 25 latach służby, a po 15 latach uzyska dodatkowe dni urlopu.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Pełna treść ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce „Nabór”.


info i fot. Izby Administracji Skarbowej w Lublinie / MD


Zobacz też:

Rewolucja w pieleniu buraków – robot pielacz w Strzyżowie!

Rewolucja w pieleniu buraków – robot pielacz w Strzyżowie!


Zerknij na Instagram →