15 lipca 2024

Bieg – Policz się z cukrzycą

W niedzielę 8.01.2012 r. w Lublinie odbędzie się bieg rekreacyjny w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod nazwą „Policz się z cukrzycą – w zdrowym ciele zdrowy duch”. O ile wiem kilka osób z Hrubieszowa lub z nim onegdaj związanym planuje udział, więc może i Ty czytelniku.!? Poniżej regulamin.

Reklamy

Na zdjęciu – M.in. Piotr, Marek Hubert i Michał Kitlińscy przed treningiem na Ścieżce Biegowej w Lublinie 31.12.2011 r. już zgłosili się do reklamowanego biegu!

Reklamy

Bieg „Policz się z cukrzycą- w zdrowym ciele zdrowy duch”
w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

REGULAMIN

Reklamy

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest PHUT „TRANSHURT” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, al.
Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin

II. CEL IMPREZY
Celem biegu rekreacyjnego jest propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą- w
zdrowym ciele zdrowy duch” programu autorskiego Fundacji WOŚP, popularyzacja
wiedzy na temat cukrzycy oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

III. TRASA BIEGU
START
Start biegu odbędzie się na al. Spółdzielczości Pracy 34, z parkingu
Galerii OLIMP 8.01.2012 r. godz. 12:00

BIEG
Trasa: : al. Sp. Pracy 34 parking Galerii OLIMP do skrzyżowania z al. M.
Smorawińskiego, al. M. Smorawińskiego do skrzyżowania z ul. T. Szeligowskiego, ul.
T. Szeligowskiego do ul. Związkowej, ul. Związkową do al. Sp. Pracy, al. Sp. Pracy
34 na parking Galerii OLIMP

META
Galeria „OLIMP” al. Spółdzielczości Pracy 34 godz. 14:00

DYSTANS
3700 metrów.

IV. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Uczestnicy biegu będą poruszali się po trasie, którą będzie wyznaczał samochód
prowadzący (radiowóz). Wszystkie niebezpieczne miejsca oznaczone będą przez
Służby Mundurowe (Policja, Straż Miejska) i Służby Porządkowe Organizatora.
Uczestnik biegu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w pobliżu miejsc
uznanych za niebezpieczne. Za ostatnim uczestnikiem biegu będzie poruszał się
kolejny radiowóz oraz oznaczony pojazd organizatora wyznaczający koniec grupy
biegaczy.

Uczestnikom biegu nie wolno:
– zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym, w szczególności korzystania z lewej połowy jezdni bądź wyprzedzania pojazdu prowadzącego,
– korzystać z trawników,
– uszkadzać pasa drogowego, bądź urządzeń drogowych ani oznakowania drogowego,
– wyrzucać śmieci na trasie biegu.

Uczestnik zobowiązany jest:
– przestrzegać regulaminu biegu
– zachować trzeźwość

V. PROGRAM BIEGU
Podczas biegu nie będzie podziału na klasy ani grupy wiekowe gdyż bieg
ma charakter rekreacyjno-ideowy.
Bieg nie ma na celu wyłonienia zwycięscy więc wszystkie miejsca
zwyciężają, a nagrodą jest sam udział w imprezie.

VI. HARMONOGRAM
Rozpoczęcie w dniu 08.01.2012 od godziny 10:30 na miejscu wydawane
będą uczestnikom biegu koszulki (liczba ograniczona) o godzinie 12:00
odbędzie się start biegu. Przewidywany czas trwania biegu to dwie godziny
ostatnich zawodników na mecie spodziewamy się o 14:00.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg WOŚP jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczeni
zawodnicy, którzy podpiszą formularz zgłoszenia do udziału w „II Biegu
WOŚP” na własną odpowiedzialność, w przypadku osób niepełnoletnich
formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun. Podpisanie
oświadczenia zgłoszeniowego możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniu
biegu w godzinach 9:00-11:30.
Prawo startu mają wszyscy niezależnie od wieku bądź płci.

Zapisy
Odbędą się drogą elektroniczną www.wosp.lublin.pl w sztabie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przy TVP o/Lublin mieszczącym się przy ul. Raabego
2 w Lublinie bądź w wyjątkowych okolicznościach na miejscu w dniu biegu.
Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców.

***

Opracował – mak