16 lipca 2024

Bieg Szlakiem Gotów

Masłomęcz – Hrubieszów

Reklamy

Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów, Rada i Wójt Gminy Hrubieszów, Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów” zapraszają do uczestnictwa i kibicowania na trasie I Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Bieg Szlakiem Gotów”.

***

Reklamy

REGULAMIN
I Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Bieg Szlakiem Gotów”
organizowanego na trasie MASŁOMĘCZ – HRUBIESZÓW

Reklamy

Organizator: Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów

Współorganizatorzy:
Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów
Rada i Wójt Gminy Hrubieszów
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”

Termin i miejsce:
05.09.2010 r., trasa: Masłomęcz – Hrubieszów (długość 10km)
biegi młodzieżowe – obiekt HOSiR – godz 11:30
start do biegu głównego – Masłomęcz (Chata Gotów) godz 14:00
meta w Hrubieszowie – HOSiR – Ciesielczuka 2

ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW DO BIEGU GŁÓWNEGO DO WYJAZDU NA START GODZ. 12.00 (przy hali HOSiR)

Uczestnictwo:
W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadające ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna startuje pod opieka nauczycieli bądź prawnych opiekunów. W biegu głównym udział biorą zawodnicy urodzeni w roku 1993 i starsi.

Zgłoszenia:
Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną (do dnia 03.09.2010 r. do godz 15:00) na adres
MKS „Unia”
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
tel/fax 084-6962381
email: mks_unia_hrubieszow@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się na stadionie HOSiR, ewentualnie na miejscu startu w Masłomęczu u sędziego głównego zawodów.

Wpisowe:
Bieg główny – 8zł. Płatne w sekretariacie zawodów.
W biegach młodzieżowych wpisowe nie będzie pobierane.

***

Nagrody:

KOBIETY
I miejsce puchar + nagroda pieniężna (700zł) + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna (400zł) + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna (300zł) + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna (200zł) + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna (150zł) + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna (100zł) + dyplom

MĘŻCZYŹNI
I miejsce puchar + nagroda pieniężna (1000zł) + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna (600zł) + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna (400zł) + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna (300zł) + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna (250zł) + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna (200zł) + dyplom
VII miejsce nagroda pieniężna (150zł) + dyplom
VIII miejsce nagroda pieniężna (100zł) + dyplom
IX miejsce nagroda pieniężna (100zł) + dyplom
X miejsce nagroda pieniężna (100zł) + dyplom

Klasyfikacja wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii open oraz w przedziałach wiekowych:
17 – 19 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)
20 – 29 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)
30 – 39 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)
40 – 49 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)
50 – 59 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)
60 lat i starsi I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna (100zł)

UWAGA: NAGRODY NIE BĘDĄ DUBLOWANE

KOBIETY KLASYFIKOWANE BĘDĄ WSPÓLNIE BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE WIEKOWE

***

Nagrody w biegach młodzieżowych:
miejsca od I – VI dyplomy
miejsca od I – III upominki

***

Zasady bezpieczeństwa:

Bieg główny na trasie Masłomęcz – Hrubieszów odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność, szczególnie dobiegając do skrzyżowań i przejazdu kolejowego (pomimo, że ruch kolejowy na wniosek organizatora ma być wstrzymany).

Zawodnicy poruszają się po pasie drogowym wskazanym przez sędziego głównego oraz funkcjonariuszy policji, którzy radiowozem będą pilotować stawkę biegaczy.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom: sędziego głównego, sędziego trasy, funkcjonariuszy policji oraz członków służby porządkowej.

W przypadku urazu, kontuzji lub złego samopoczucia zawodnik przechodzi na pobocze i podnosząc rękę do góry wzywa sędziego trasy, a ten wzywa ratowników medycznych, poruszających się ambulansem na końcu stawki biegaczy.

***

Uwagi Końcowe:

Biuro zawodów w dniu imprezy czynne będzie od godz.9:00 – 13:00 przy HOSiR, ul. Ciesielczuka 2.

Za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprez (Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku art.52pkt 2 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z 200 roku test jednolity).

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny oraz bezpośredni organizator.

Zawodnik zgłaszający się do Biegu Głównego obowiązany jest podać w biurze zawodów do protokołu swój numer startowy, a w przypadku jego braku pobrać numer od organizatora i zwrócić go po zakończonych zawodach.

Na trasie biegu głównego organizatorzy przewidują jeden punkt odświeżenia, zlokalizowany w miejscowości Czerniczyn.

Każdemu uczestnikowi biegu głównego przysługuje gorący posiłek, który wydawany będzie przy mecie w budynku HOSiR.

***

PROGRAM IMPREZY

BIEGI MŁODZIEŻOWE – STADION HOSiR

10:45 – otwarcie
11:00 – 200m – Przedszkolaki Dz
11:10 – 200m – Przedszkolaki Ch
11:20 – 600m – 2000r. I mł. Dz
11:30 – 600m – 2000r i mł. Ch.
11:40 – 600m – 99-98 Dz
11:50 – 1000m – 99-98 Ch
12:00 – 1000m – 97-96 Dz
12:10 – 1000m – 97-96 Ch
12:20 – 1000m – 95-94
12:30 – 1500m – 95-94 Ch
12:40 – 1000m – 93-92 Dz
12:50 – 1500m – 93-92 Ch

BIEG GŁÓWNY

14:00 start Biegu Głównego: Masłomęcz – chata Gocka
14:10 – 14:25 Czerniczyn
14:20 – 14:50 Hrubieszów (Tatarska Góra)
14:30 – 15:15 Hrubieszów (Stadion HOSiR – meta)
16:00 – 16:30 uroczyste zakończenie imprezy – wręczenie nagród

Imprezy towarzyszące:

Pokazy strojów i obrzędów gockich, walki Gotów, degustacja kuchni gockiej, pokaz japońskiej szermierki sportowej – Kendo, festyn rekreacyjno-rozrywkowy, koncerty zespołów muzycznych, występ gwiazdy wieczoru – zespół IRA (stadion HOSiR).