15 czerwca 2024

Gmina Mircze: Za nami II Bieg Niepodległości

10 listopada 2017 r. odbył się II Bieg Niepodległości pod patronatem honorowym Wójta Gminy Mircze. W biegu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Mircze a także mieszkańcy gminy.

Reklamy

 

10 listopada 2017 r. o godz. 10.00 odbył się II Bieg Niepodległości pod PATRONATEM HONOROWYM WÓJTA GMINY MIRCZE.

W biegu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Mircze a także mieszkańcy gminy

Reklamy

CEL IMPREZY:

– uczczenie 99 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego,
– upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców naszej gminy,
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, rekreacji i czynnego wypoczynku.

Reklamy

 

Bieg odbywał się w trzech kategoriach:

1) Odcinek „mała pętla” (dziewczęta młodsze, chłopcy młodsi – klasy 0-III) – ok. 300 m.

W tej kategorii zwyciężyli:

Dziewczęta:

I miejsce – Laskowska Aleksandra – Wiszniów

II miejsce – Kursa Katarzyna – Mircze

III miejsce – Zwolak Julia – Mircze

Chłopcy:

I miejsce – Zwolak Patryk – Mircze

II miejsce – Nieckarz Łukasz – Mircze

III miejsce – Pogorzelski Piotr – Mircze

 

2) Odcinek „duża pętla” (dziewczęta i chłopcy – klasy IV-VI) – ok. 500 m.

W tej kategorii zwyciężyli:

Dziewczęta:

I miejsce – Bachanek Karolina – Wiszniów

II miejsce – Mazurek Inez – Mircze

III miejsce – Bończyk Emilia – Mircze

Chłopcy:

I miejsce – Sienicki Michał – Mircze

II miejsce – Gnap Karol – Mircze

III miejsce – Nieckarz Bartłomiej – Mircze

 

3) Trasa główna (dziewczęta i chłopcy – klasa VII i gimnazjum oraz kategoria „open”) – ok. 1200 m.

W tej kategorii zwyciężyli:

Dziewczęta:

I miejsce – Mazur Marta – Mircze

II miejsce – Ipnar Oktawia – Mircze

III miejsce – Burdzań Paulina – Mircze

Chłopcy:

I miejsce – Abramek Jakub – Mircze

II miejsce – Esposito Giacomo – Mircze

III miejsce – Marciniuk Mateusz – Mircze

 

W biegu udział wzięli uczniowie:

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie wraz z nauczycielami poszczególnych szkół oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kryłowie – Janem Baryłą – w sumie ok. 219 osób.

Bieg organizowali:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu, Wójt Gminy Mircze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Biegu Niepodległości wydarzenia składamy Pani Dorocie Janusz z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirczu za pełnienie opieki medycznej podczas wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Biegu Niepodległości, biegu który jest wspaniałą ideą propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej małej Mireckiej Ojczyzny!