22 czerwca 2024

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Kendo

Hrubieszów

Reklamy

Zapraszamy młodzież (+13lat) i dorosłych, kobiety i mężczyzn do rozpoczęcia przygody z Kendo – japońską szermierką sporotwą! Treningi odbywają się w każdy poniedziałek i środę, na hali sportowej HOSiR, w godzinach 17:30 – 19:00.

Treningi prowadzone są przez Jacka Zygadło, członka Lubelskiego Stowarzyszenia Kendo, oraz przez kendoków, zapraszanych z innych klubów. Nasze stowarzyszenie cały czas się rozwija, a za 2, 3 lata możemy liczyć na uzyskanie licencji Polskiego Związku Kendo. Warto zauważyć, że nasza sekcja jest drugą sekcją na Lubelszczyźnie, a planowane na wrzesień Ogólnopolskie Seminarium Kendo, będzie pierwszą imprezą tak wysokiej rangi w naszym województwie i okazją do promocji naszego miasta. Poprowadzi je sensei Jarosław Wolny, wielokrotny reprezentant Polski, drużynowy wicemistrz IX Międzynarodowych Mistrzostw Węgier (2000r.). HSKZ nie jest organizacją komercyjnym, składki członkowskie przeznaczane są wyłącznie na cele bezpośrednio związane z działalnością stowarzyszenia (sprzęt, reklama, wizyty instruktorów z innych klubów). Serdecznie zapraszamy do udziału w rozwoju HRUBIESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO.

Reklamy

UWAGA:
Jeżeli masz chęć po prostu spróbować Kendo, zapraszamy na najbliższy trening! Wystarczy zabrać ze sobą odzienie sportowe. Dysponujemy wystarczającą ilością sprzętu!

Reklamy

Z życia HSK Zanshin:

-01.02.2010r. – Z inicjatywy J.Zygadło, M. Krawczńskiego i P.Mystowskiego, powstaje HSK”Zanshin” (stowarzyszenie zwykłe, utworzone zgodnie z ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

-03.02.2010r. – Pierwszy trening w sali korekcyjnej SP3. Tam też trenujemy do końca marca.

-27.02.2010r. – W odpowiedzi na zaproszenie prezesa Polskiego Związku Kendo, sensei Włodzimierza Małeckiego, członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają do Łodzi, gdzie odbywają się egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Zostają tam omówione sprawy związane z działalnością HSK”Zanshin”.

-07.03.2010r. – Przyjeżdża do nas Jakub Bigas (kendoka z Lubelskiego Stowarzyszenia Kendo) i prowadzi dwudniową sesję treningową.

-05.04.2010r. – Pani dyrektor „SKK Słoneczko”, Joanna Bartkowiak udostępnia nam salę do treningów. Trenujemy w „Słoneczku”.

-10.05.2010r. – Przyjeżdża do nas z wizytą prezes PZK, sensei Włodzimierz Małecki i prowadzi dwudniową sesję treningową, oraz wręcza nam dwa komplety bogu (zbroi), shinai’e (miecze bambusowe), oraz strój treningowy.

-01.06.2010r. – Pan dyrektor HOSiR, Stanisław Łuczkiewicz, udostępnia nam halę sportową.

-13.07.2010r. – Przyjeżdza do nas z wizytą Piotr Jaworski (kendoka z Lubelskiego Stowarzyszenia Kendo) i prowadzi sesję treningową.

Plany na najbliższą przyszłość:

-??.08.2010r. – przyjazd Piotra Jaworskiego, dwudniowa sesja treningowa.
-05.09.2010r. – prezentacja Kendo na festynie.
-24.09.2010r. – I Ogólonopolskie Seminarium Kendo w Hrubieszowie.
-26.09.2010r. – Półgodzinny pokaz Kendo, na zakończenie seminarium.

Sport – Kendo

Kendo jest sportem kwalifikowanym i rozgrywane sa w tej konkurencji zawody indywidualne i drużynowe rangi Mistrzostw Polski.
– Indywidualne Mistrzostwa Polski rozgrywane sa od roku 1982 (formuła open) – od 2009 roku IMP seniorów (mężczyźni).
– Drużynowe Mistrzostwa Polski – rozgrywane od roku 1976.
– Indywidualne MP Juniorów rozgrywane sa od roku 2000.
– Indywidualne MP Młodzieży (do 21 lat) rozgrywane są od roku 2007.
– Indywidualne MP Kobiet rozgrywane są od 2004 roku.

Poza zawodami rangi Mistrzostw Polski organizowane sa turnieje rankingowe (indywidualne), oraz okazjonalne (Karolinka – turniej kyu), Wigilia kendo (open).

Od roku 2000 w Gdyni lub Szczecinie rozgrywany jest indywidualny turniej miedzynarodowy Baltic Cup ( Ando Kozo Memorial ) który jest imprezą rangi europejskiej.

Nasi reprezentanci uczestniczyli w wielu zawodach międzynarodowych w tym również w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Kendo – Droga Miecza

Najogólniej można o kendo powiedzieć, że jest to japońska forma szermierki sportowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że to duże uproszczenie, ponieważ kendo nie jest tylko sportem. Istotą i celem kendo, jest przede wszystkim kształtowanie i rozwój ludzkiego charakteru poprzez „shugyo” – ciężki trening, szczery wysiłek, przekraczanie własnych możliwości.

W dojo (miejsce treningów) przestrzega się określonej etykiety, a od ćwiczących wymaga się zdyscyplinowania, ciągłego skupienia oraz poważnego podejścia do treningu. Kendo posiada wysokie walory wychowawcze, uczy m.in. uprzejmości, zasad poszanowania tradycji oraz osób starszych, troski o młodszych i słabszych. Długotrwały, regularny trening, owocuje wzrostem samodyscypliny, nauką pokory, skromności i szacunku do innych ludzi, poprawą relacji z otoczeniem oraz światem jako takim. Rozwija siłę i spokój ducha, zdolność koncentracji, uczy niezachwianej wiary w siebie, eliminuje strach, zwątpienie oraz brak zdecydowania – pomaga radzić sobie w życiu codziennym. „Duch kendo” ma swe źródło w kodeksie honorowym samurajów „bushido” i wciąż jest obecny we współczesnym świecie, stanowiąc bardzo istotny element tej sztuki walki.

Ostatecznie, to jak wiele osoba będzie czerpała z kendo zależy od jej zaangażowania, systematycznej pracy i zdobytej wiedzy. Dla jednych kendo pozostanie „bezsensownym wymachiwaniem kijem”, dla innych stanie się „zabawą”, albo „tylko sportem”. Niektórych, mogą zainteresować koncepcje filozoficzne czy też podstawy teoretyczne kendo, a tym samym zmotywować do zagłębiania się w tematykę szeroko rozumianego budo. Dla wielu kendoków, ich dyscyplina staje się z czasem „Drogą Życia”, na której pozostają przez lata – często aż do śmierci.

Szczere, bezinteresowne, zaangażowanie w trening kendo, poznawanie głębi jaką posiada ta dyscyplina, może stać się fascynującym wyzwaniem intelektualnym i duchowym, mogącym w znacznym stopniu przyczynić się do poznania prawdy o sobie i świecie.

W sferze „zewnętrznej”, trening kendo zapewnia harmonijny rozwój fizyczny ćwiczącego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe są nastawione na zwiększanie gibkości, zręczności, wytrzymałości i siły. Główna część treningu poświęcona jest nauce prawidłowych postaw występujących kendo, poruszania się, władania mieczem, poznawaniu etykiety, słownictwa i przepisów obowiązujących w walce sportowej.

Kendo w Polsce liczy ponad 30 lat i ok. 600 praktyków.

Linki:

krótko o Kendo [EN]:

krótko o Kendo [PL]:

film dokumentalny o Kendo [EN]:

ZAPRASZAMY!

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Kendo „Zanshin”
www.kendo.hrub.eu
kendo.hrubieszow@wp.pl
kom. 782 682 653