IV Ogólnopolski Bieg „Szlakiem Gotów” – regulamin imprezy

W czwartek 19 września na arenie lekkoatletycznej HOSIR w Hrubieszowie odbędzie się IV Ogólnopolskiego Biegu „Szlakiem Gotów”. Przedstawiamy regulamin imprezy.

Reklamy

 

REGULAMIN

IV Ogólnopolskiego Biegu „Szlakiem Gotów”

organizowanego na terenie areny lekkoatletycznej w Hrubieszowie

 

 

Organizator: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie

Współorganizatorzy: Burmistrz Miasta Hrubieszów

Stowarzyszenie „Hrubieszów na rowerach”

 

Termin i miejsce: 19.09.2013 rok (czwartek) Hrubieszów: arena lekkoatletyczna HOSIR

biegi młodzieżowe – arena lekkoatletyczna – godz 10:00

start do biegu głównego /5 km/– arena lekkoatletyczna – godz 12:15

 

Uczestnictwo: W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna startuje pod opieką nauczycieli, bądź prawnych opiekunów. W biegu głównym udział biorą zawodnicy urodzeni w roku 1995 i starsi.

 

Zgłoszenia:

Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną (do dnia 18.09.2013r. do godz 15:00) na adres: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 084-6962381, email: hosir2@op.pl.

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w Hali HOSiR (w godz.9.00 -11.00).

 

Wpisowe:

Wpisowe nie będzie pobierane.

 

Nagrody w biegu głównym:

 

KOBIETY

I miejsce puchar + dyplom

II miejsce puchar + dyplom

III miejsce puchar + dyplom

IV miejsce dyplom

V miejsce dyplom

 

MĘŻCZYŹNI

I miejsce puchar + dyplom

II miejsce puchar + dyplom

III miejsce puchar + dyplom

IV miejsce dyplom

V miejsce duplom

 

Nagrody w biegach młodzieżowych:

miejsca od I – V dyplomy

 

Uwagi Końcowe:

a. Za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są szkoły, kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprezy. Zawodnicy niezrzeszeni ubezpieczają się we własnym zakresie.

b. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny oraz bezpośredni organizator.


PROGRAM IMPREZY


BIEGI MŁODZIEŻOWE

10:00 – 100m – Przedszkolaki Dz

10:10 – 100m – Przedszkolaki Ch

10:20 – 600m – 2003r i mł. Dz

10:30 – 600m – 2003r i mł. Ch.

10:40 – 600m – 2002-2001 Dz

10:50 – 600m – 2002-2001 Ch

11:00 – 600m – 2000-1999 Dz

11:10 – 600m – 2000-1999 Ch

11:20 – 600m – 98-97 Dz

11:30 – 1000m – 98-97 Ch

11:40 – 600m – 96-95 Dz

11:50 – 1000m – 96-95 Ch

 

BIEG GŁÓWNY – 5 km /bieżnia/

godz. 12.:15 start Biegu Głównego: Hrubieszów – arena lekkoatletyczna

godz. 13:15-14:00 uroczyste zakończenie imprezy.

 


 

KARTA STARTOWA – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 

Imię i nazwisko zawodnika/czki …………………………………………………….

Rok urodzenia ……………. dystans ……………………………………………….

Szkoła …………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna …………………………………………