Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Unia Hrubieszów

Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów zwołuje na dzień 27 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów.

Reklamy

 

Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów zwołuje na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 17:30 w I terminie, a gdyby w terminie pierwszym nie było wymaganego kworum, na dzień 27 listopada 2018 r. na godz. 18:00, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS „Unia” Hrubieszów.

Zebranie będzie odbywało się w Sali narad HOSiR w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka 2.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Wybór protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji mandatowo-wyborczej.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7. Sprawozdanie komisji mandatowo-wyborczej w sprawie prawomocności obrad.

8. Złożenie sprawozdania zarządu z działalności klubu w okresie od 06 kwietnia 2018.

9. Złożenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w okresie od 06 kwietnia. 2018 r. oraz przedstawienie wniosku w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

10. Dyskusja.

11. Przerwa.

12. Przegłosowanie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi klubu.

13. Zgłoszenie przez komisję mandatowo-wyborczą oraz z Sali kandydatów na prezesa zarządu, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

14. Wybory prezesa zarządu, zarządu oraz komisji rewizyjnej MKS „UNIA” Hrubieszów.

15. Podjęcie uchwał i wniosków.

16. Zakończenie obrad.

 

źródło: MKS Unia Hrubieszów