30 maja 2024

Nowy lubelski cykl biegów – zBiegiemNatury, zachęcam!

Już w sobotę, 26.10.2013 r. w Lublinie w pobliżu Zalewu Zembrzyckiego w Lesie Dąbrowa odbędą się pierwsze zawody I lubelskiej edycji Grand Prix zBiegiemNatury na przełajowym dystansie liczącym ok. 5km. Będą również biegi dla dzieci i młodzieży oraz klasyfikacja drużynowa. W ostatnim temacie zachęcam zgłaszać się, jako np. LubieHrubie-Team! Poniżej wstęp i regulaminy.

Pierwsze zawody będą okazją do zapoznania się z formułą cyklu. Liczba biegów w każdej z krajowej lokalizacji miast (jest ich 11) to sześć w trakcie trwania cyklu.

Biegi zBiegiemNatury to zawsze 5 km na leśnej trasie. Dystans ten jest dobry dla każdego. Nie mają z nim kłopotu początkujący biegacze, a ci bardziej doświadczeni wykonują podczas zawodów świetny trening lub sprawdzian. Bieg główny zawsze będzie startował o godzinie 11:00. Wcześniej będą organizowane biegi dla dzieci i młodzieży – w tym roku pod hasłem „Dzieciaki zBiegiemNatury”.

Elektroniczny formularz zgłoszeń jest aktywny zawsze do środy, go godziny 23:59 w tygodniu poprzedzającym zawody. Jest także możliwość zapisania się w biurze zawodów w dniu biegu.

zBiegiemNatury to przede wszystkim filozofia aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Lasy, parki, łąki to miejsca, które niczym zew natury przyciągają ludzi, szukających aktywnego wypoczynku i relaksu. Właśnie taki jest cel naszych biegowych zawodów.

Cała akcja zaczęła się w listopadzie 2012 roku w 5 miastach – Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu. W 25 biegach pierwszej edycji wystartowało 3 tysiące biegaczy. Nie mniej ważne jest, że chęć biegania pod szyldem zBiegiemNatury pojawiła się w kolejnych miejscowościach. Rozszerzanie akcji o kolejne lokalizacje to także nasz cel. Dlatego w drugiej edycji Grand Prix zBiegiemNatury uczestniczyć będzie sześć kolejnych miast: Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Lublin, Szczecin i Warszawa.

W każdy sobotni poranek o 8:20 w radiowej Trójce – audycja „Z biegiem natury”, gdzie można posłuchać rad zaproszonych gości i ekspertów dotyczących wszystkiego, co ma związek z aktywnością w naturze…REGULAMIN Grand Prix
zBiegiemNatury 2013/2014

1.      Cel zawodów:

–        popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

–        promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

–        umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

        

2.      Organizatorzy:

–        Club BbL;

–        Stowarzyszenie GRAND PRIX Poznania.

         

3.      Partnerzy:

–        Polskie Radio „Trójka”;

–        MaratonyPolskie.PL;

–        Miesięcznik BIEGANIE.

 

4.      Zasady uczestnictwa:

–        w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

–        zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

         

5.      Zgłoszenia:

–        zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej:www.zBiegiemNatury.pl

–        zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 3 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do godziny 23:59 w środę);

–        po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie zawodów w dniu biegu w godzinach 08:30 – 10:30. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 10:30;

–        wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

         

6.      Termin i miejsca:

–        Bydgoszcz: 3 listopada, 1 grudnia, 5 stycznia, 2 lutego, 23 lutego, 23 marca;

–        Gorzów Wielkopolski: 27 października, 17 listopada, 15 grudnia, 5 stycznia, 23 lutego, 23 marca;

–        Katowice: 10 listopada, 7 grudnia (sobota!), 29 grudnia, 19 stycznia, 16 lutego, 9 marca;

–        Lublin: 26 października, 16 listopada, 21 grudnia, 11 stycznia, 8 lutego, 15 marca;

–        Olsztyn: 19 października, 23 listopada, 14 grudnia, 18 stycznia, 1 marca, 15 marca;

–        Poznań: 2 listopada, 30 listopada, 4 stycznia, 1 lutego, 22 lutego, 22 marca;

–        Szczecin: 10 listopada, 8 grudnia, 12 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 30 marca;

–        Trójmiasto: 20 października (Gdańsk) 24 listopada (Gdynia), 15 grudnia (Gdańsk), 26 stycznia (Gdynia), 2 marca (Gdańsk), 30 marca (Gdynia);

–        Warszawa: 27 października, 17 listopada, 22 grudnia, 12 stycznia, 9 lutego, 16 marca;

–        Wrocław: 9 listopada, 8 grudnia (niedziela!), 28 grudnia, 18 stycznia, 15 lutego, 8 marca;

–        wszystkie biegi rozpoczną się o godzinie: 11:00;

–        w osobnych terminach odbędą się oficjalne ceremonie zakończenia cyklu Grand Prix podczas których zostaną wręczone nagrody oraz pamiątkowe medale. Terminy ceremonii zakończenia zostaną podane nie później niż miesiąc przed planowanym terminem.

         

7.      Trasa:

–        trasa biegu prowadzi po lasach lub parkach;

–        dystans biegu: 5km;

–        Bydgoszcz: Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek;

–        Gorzów Wielkopolski: Poligon wojskowy przy ul. Słowiańskiej;

–        Katowice: w trakcie ustaleń;

–        Lublin: Las Dąbrowa;

–        Olsztyn: Jezioro Długie;

–        Poznań: Jeziora Rusałka;

–        Szczecin: Jezioro Szmaragdowe

–        Trójmiasto: Trójmiejscki Park Krajobrazowy – Gdańsk w okolicy: AWFiS Gdańsk, Gdynia w okolicy GOSiR;

–        Warszawa: Las Młociński;

–        Wrocław: Las Osobowicki.

         

8.      Pomiar czasu:

–        podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

–        zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

         

9.      Klasyfikacja końcowa:

–        warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix zBiegiemNatury jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście;

–        istnieje jednak możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w zawodach w mieście innym niż rodzime (zgłoszone w panelu zawodnika). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, będzie traktowany jako PK (poza konkurencją). Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym nie zależy na rywalizacji, a jedynie na zaliczeniu cyklu;

–        w klasyfikacji generalnej zBiegiemNatury po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN, kategorie wiekowe w klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacja drużynowa.

         

10.  Klasyfikacja indywidualna:

–         kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn;

–         kategorie wiekowe: K16 (16-34 lat), K30 (35-49 lat), K50 (50lat i starsze), M16 (16-34 lat), M30 (35-49 lat), M50 (50lat i starsi);

–         przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu;

–         kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej;

–         klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w czterech najlepszych biegach danego zawodnika;

–         punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, …, 100 miejsce – 100 punktów;

–         zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów;

–         w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu.

      

11.  Klasyfikacja drużynowa:

–         drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep sportowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora;

–         do drużyny może zostać zgłoszona dowolna ilość zawodników, do klasyfikacji końcowej brane pod uwagę będą indywidualne wyniki 4 najlepszych z nich (warunkiem jest ukończenie przez zawodnika co najmniej 4 biegów), kolejni czterej zawodnicy utworzą kolejny skład (np. GRAND PRIX Poznania TEAM II) itd.;

–         liczba punktów zostanie pomnożona przez przelicznik wyznaczony na podstawie różnic frekwencji między kobietami, a mężczyznami. Przykład: jeśli w cyklu zostało sklasyfikowanych 120 zawodników – z czego 40 to kobiety, a 80 to mężczyźni – w takim wypadku liczba punktów kobiet zostanie pomnożona x2 – dla wyrównania szans w klasyfikacji.

–         drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo (na adres: zawody@zbiegiemnatury.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Klasyfikacja drużynowa – MIASTO” np. „Klasyfikacja drużynowa – Poznań”) kapitan w terminie do 30 listopada, po zaakceptowaniu drużyny przez moderatora zgłoszeni zawodnicy zostaną do niej przydzieleni, a informacja o tym znajdzie się w panelu zawodnika;

–         kapitan będzie mógł uzupełniać skład drużyny w terminie do 31 grudnia 2013;

–         w trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny, chęć zmiany będzie powodowała dyskwalifikację zawodnika z klasyfikacji drużynowej;

–         za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności do drużyny, kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny;

–         warunkiem sklasyfikowania zawodnika jako członka drużyny jest wpisanie podczas zgłoszenia tej samej nazwy drużyny do której przynależy.

     

12.  Nagrody:

–        w kat. OPEN – puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe (zostaną podane do wiadomości przed ostatnim biegiem) dla 5 najlepszych zawodników;

–        w kat. wiekowych – puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników;

–        w klasyfikacji drużynowej – puchary dla 3 najlepszych drużyn;

–        oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidujemy również wyróżnienie w postaci pamiątkowej statuetki oraz nagrody rzeczowej dla najstarszej zawodniczki oraz najstarszego zawodnika w każdym mieście;

–        nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych;

–        nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej piątki (kobiet i mężczyzn) każdego z biegów;

–        wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 biegów (również zawodnicy startujący poza konkurencją) otrzymają pamiątkowy medal;

–        podczas z każdego biegów będą odbywały się konkursy podczas których każdy z uczestników będzie miał szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród – liczba nagród w danym mieście będzie uzależniona od ilości startujących.

         

13.  Zasady finansowania:

–        opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika na 3 dni przed zawodami (najpóźniej 3 dni przed zawodami, np.: jeśli start jest w sobotę, opłaty można dokonać najpóźniej do północy w środę) i każdorazowe wpisowe wynosi wtedy: 12,5 zł;

–        opłata wpisowa płatna w dniu biegu w biurze zawodów wynosi: 20 zł;

–        abonament wykupiony na cały cykl z góry: 50 zł (opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na 3 dni przed pierwszym startem);

–        w przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty;

–        opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

–        koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

–        koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

         

14.  Numery startowe:

–        numery startowe będą stałe, numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu będzie jego numerem do końca cyklu;

–        numery odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.

         

15.  Postanowienia końcowe:

–        zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

–        obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

–        organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

–        organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

–        organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

–        decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

–        uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

–        uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

–        organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

–        młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

–        protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników;

–        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.REGULAMIN – Biegi dzieci i młodzieży

zBiegiemNatury 2013/2014


1.      Opłata startowa: 1 zł.

 

2.      Kategorie:

–        D0 – do 5 lat (- 2008) – dystans ok. 300 m;

–        D1 – 6 – 7 lat (2007 – 2006) – dystans ok. 300 m;

–        D2 – 8 – 10 lat (2005 – 2003) – dystans ok. 600 m;

–        D3 – 11 – 12 lat (2002 – 2001) – dystans ok. 1500 m;

–        D4 – 13 – 15 lat (2000 – 1998) – dystans ok. 3000 m;

–        o przynależności do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia w dniu rozpoczęcia cyklu Grand Prix zBiegiemNatury (19 października 2013).

         

3.      Termin:

–        Biegi odbywają się ok. 1,5 h (09:30) przed startem do biegu głównego.

         

4.      Zgłoszenia:

–        zgłoszenia dokonujemy najpóźniej 15 minut przed biegiem w biurze zawodów;

–        przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

         

5.      Nagrody:

–        osoba, która ukończy minimum 4 z 6 biegów otrzyma pamiątkowy medal;

–        w każdej kategorii na zakończenie cyklu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz puchary za miejsca 1 – 3,

–        system liczenia punktów identyczny jak w biegu głównym.REGULAMIN – Rajdu Nordic Walking

zBiegiemNatury 2013/2014

 

1.      Cel rajdu:

–        promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

–        popularyzacja Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

 

2.      Organizatorzy:

–        Club BBL;

–        Stowarzyszenie GRAND PRIX Poznania.

         

3.      Zasady uczestnictwa:

–        w rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 3 listopada 2012 roku ukończą 18 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;

–        osoby, który nie ukończyły 16 lat mogą startować wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;

–        wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacić wpisowe. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

–        weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu marszu;

–        warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie stroju oraz obuwia sportowego;

–        uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

–        wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać prowadzącym rajd;

–        Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników;

–        obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów;

–        podczas marszu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej.

         

4.      Termin i trasa:

–        start marszu nastąpi równo ze startem biegu głównego. Zawodnicy z kijkami zobligowani są do ustawienia się na końcu stawki. Niezastosowanie się do tego punktu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika;

–        trasa marszu jak w biegu głównym: ok. 5km.

         

5.      Nagrody:

–        wszyscy uczestnicy, którzy ukończą przynajmniej 4 z 6 marszów otrzymają pamiątkowy medal.

         

6.      Zasady finansowania:

–        zgodnie z regulaminem biegu głównego cyklu Grand Prix zBiegiemNatury.

         

7.      Pozostałe informacje:

–        zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

–        obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

–        organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

–        organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu;

–        w sprawach o których nie traktuje regulamin decyzję podejmuje Organizator;

–        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów


Patroni

– Lasy Państwowe

– Radiowa Trójka

– Magazyn „Bieganie”

– MaratonyPolskie.pl

 

Więcej i bieżących informacje znajdziesz na stronie internetowej – zBiegiemNaturyWykaz najbliższych imprez biegowych na terenie woj. lubelskiego:

– Grand Prix Lublin zBiegiemNatury przyZalewie Zemborzyckim (przełaj)

Bieg I

26.10.2013 r. Lublin

Bieg główny Dystans – 5km godz.11.00

Biegi dzieci i młodzieży 1,5 godz. wcześniej

Bieg II

16.11.2013 r. Lublin

Bieg główny Dystans – 5km godz.11.00

Biegi dzieci i młodzieży 1,5 godz. wcześniej

Bieg II

21.12.2013 r. Lublin

Bieg główny Dystans – 5km godz.11.00

Biegi dzieci i młodzieży 1,5 godz. wcześniej


Biegi Niepodległościowe –

Hrubieszów ?…

 

11.11.2013 Puławy

Bieg gł. 12.00, Dystans ok. 5 km

biegi dzieci i młodzieży od 10.00

(regulamin na stronie PTKKF)


11.11.2013 Łuków godz. 13.00

Bieg gł. K-4200m, M – 6400m

Plus biegi dzieci i młodzieży (regulamin OSiR Łuków)


11.11.2013 r. Świdnik godz. 12.00

Bieg główny g.13.35 ok. 5300m

Regulamin – wspólnota śwodnicka


II Dycha 10 km przed II Lubelskim Maratonem:


24 listopada 2013 (regulamin na stronie lubelski maraton)


Uwaga!

Regulaminy zawodów znajdują się na stronie Maratony Polskie, innych portali o bieganiu lub stron miast, gmin, danego biegu, itp.Opracował – Marek A. Kitliński (mak)