3 marca 2024

Przed nami Mistrzostwa Hrubieszowa w Biegach Przełajowych

15 kwietnia 2016 r. na obiektach HOSiR odbędą się Mistrzostw Hrubieszowa w Biegach Przełajowych.

Reklamy

 

R E G U L M I N
Mistrzostw Hrubieszowa w Biegach Przełajowych
Hrubieszów 15 kwietnia 2016r.

1. Cel zawodów
● promocja biegów wśród dzieci i młodzieży
● inicjowanie i realizowanie programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez
sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej
● tworzenie warunków do sportowego spędzania wolnego czasu
● wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach

Reklamy

2. Organizator
● Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie

3. Współorganizator
● Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
● Urząd Miasta Hrubieszów

4. Termin i miejsce
● zawody odbędą się 15 kwietnia 2016r. na obiektach HOSiR (park i stadion)

5. Warunki uczestnictwa
● prawo startu mają dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 i starsi, zgłoszeni w dniu zawodów u organizatora
● wszyscy uczestnicy biegu winni mieć ważne badania lekarskie
● za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników
● ilość zawodników jest nieograniczona

6. Program biegów
● 9:00 – 9:45 zapisy zawodników
● 10:00 start rocznik 2008 – 2007 dziewczęta 200m
● 10:10 start rocznik 2008 – 2007 chłopcy 200m
● 10:20 start rocznik 2006 – 2005 dziewczęta 300m
● 10:30 start rocznik 2006 – 2005 chłopcy 300m
● 10:40 start rocznik 2004 – 2003 dziewczęta 600m
● 11:00 start rocznik 2004 – 2003 chłopcy 1000m
● 11:20 start rocznik 2002 – 2000 dziewczęta 800m
● 11:40 start rocznik 2002 – 2000 chłopcy 1000m
● 12:00 start rocznik 1999 i starsze dziewczęta 1000m
● 12:20 start rocznik 1999 i starsi chłopcy 1500m

7. Nagrody
● za miejsca I – III medale

8. Uwagi
● organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie zawodów
● organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione w czasie zawodów
● organizator zastrzega że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji

 

HOSiR