Sztafetowy Bieg Pamięci

31 października 2007 roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Hrubieszów oddadzą hołd pomordowanym i poległym podczas walk narodowowyzwoleńczych w czasie zaborów i wojen XX wieku.

Reklamy

b>Sztafetowy Bieg Pamięci, bo taką formę pamięci narodowej przyjął organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, odbędzie się na trasie: Hrubieszów (cmentarz wojskowy), Husynne (cmentarz wojenny), Moroczyn (kapliczka św. Jana Nepomucena), Szpikołosy (kapliczka z 1906 roku – upamiętnia prześladowania unitów przez władze carskie), a zakończy w Moniatyczach (zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1920 roku).

Bieg rozpocznie się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku w lasku Dębinka w Hrubieszowie, upamiętniającym jedno z wielu miejsc gdzie Niemcy dokonywali masowych mordów podczas II wojny światowej.

Uczestnicy biegu złożą również wiązankę przy pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie, oddając hołd wielkiemu dobroczyńcy Ziemi Hrubieszowskiej – twórcy dawnego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.

W Biegu Pamięci uczestniczyć będzie grupa uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych gm. Hrubieszów.

Uczestnicy biegu nie mają na celu uzyskiwania osiągnięć sportowych, lecz oddanie hołdu m.in. tym, którzy ponieśli męczeńską śmierć tylko dlatego, że dla nich najwyższym dobrem była wolność Ojczyzny.

Bieg rozpocznie się o godz. 11:00.