29 maja 2024

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hrubieszowie 6 marca 2022

Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Poniżej regulamin hrubieszowskiego biegu.

REGULAMIN TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Cel zawodów:

– Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

– Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

– Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu.

Organizator:

– Organizator i koordynator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja

– Organizator/Partner lokalny: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Patronat Honorowy

– Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska

Termin i miejsce zawodów:

– 6 marca 2022 roku

– Start biegu o godzinie 12:00 – Deptak Miejski w Hrubieszowie przy ul Rynek.

– Dystans biegu i Nordic Walking wynosi 1963 metry.

– Trasa przebiegać będzie ulicami: Rynek – Plac Wolności – Partyzantów – Żeromskiego – Wesoła – alejki HOSiR.

– Meta biegu w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

– Limit czasu biegu oraz Nordic Walking wynosi 40 minut. Zawodnicy którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.

– Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu i Nordic Walking zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.

Kategorie:

– Kobiety OPEN

– Mężczyźni OPEN

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii po zamknięciu listy zgłoszeń.

Program szczegółowy:

• godzina 9:30 – otwarcie Biura Zawodów – Deptak Miejski

• godzina 11:50 – zamknięcie biura zawodów

• godzina 11:50 – powitanie zawodników na linii startu przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

• godzina 12:00 – start biegu

• godzina 12:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu – hala HOSiR

Warunki uczestnictwa:

– Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 05.03.2022 roku ukończyły 15 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej frslublin.pl lub w przypadku niewyczerpania się limitu przy zapisie internetowych w Biurze Zawodów w dniu biegu,

– Osoby poniżej 15 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego w dniu biegu w Biurze Zawodów. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wystartować w biegu tylko w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego.

– Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w sobotę 5 marca lub w dniu startu w godz. od 9:30 do 11:50. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

– Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

– Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.

– Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.

– Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani przez organizatora.

– Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

– Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków odurzających oraz alkoholu.

– Organizator ubezpiecza uczestników biegu.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.

– Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.frslublin.pldo dnia 03.03.2022 r. do godz. 20:00

Osoby, które zarejestrują się i opłacą wpisowe na bieg otrzyma pakiet startowy: pamiątkowy medal oraz koszulkę. Odbiór pakietów w sobotę oraz w Biurze Zawodów w dniu startu do godz. 11:50.

W przypadku Niewyczerpania limitu miejsc przy zapisach internetowych, będzie można zapisać sięi opłacić pakiet w dniu biegu.

Ustala się limit uczestników w biegu na 150 osób.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

– Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora oraz służb stosowania się do zasad ruchu drogowego oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych.

– Bieg odbywa się prawą stroną ulicy bez przekraczania środkowej części jezdni.

– Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie listy startowej; każdy z zawodników przed przystąpieniem do rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura zawodów.

– Trasa biegu będzie zabezpieczona przez zmotoryzowane patrole policji, oraz strażników miejskich do których obowiązków należeć będzie pilotaż biegu oraz zamknięcie ruchu kołowego na wyznaczonych skrzyżowaniach oraz kierowanie ręczne ruchem. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać oznakowane służby porządkowe organizatora.

Nagrody:

– w biegu kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 – puchary oraz dyplomy,

– w Nordic Walking puchary dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn,

– organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

Zasady finansowania:

– wpisowe na bieg wynosi oraz Nordic Walking 15,00 zł przy zapisach internetowych oraz 25,00 zł w dniu biegu w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu zapisów internetowych.

– W przypadku odwołania biegu z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd RP zawodnikom przysługuje pełny zwrot wpisowego.

Postanowienia końcowe:

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

­

***

­

Z historii biegu w Hrubieszowie

­

IV bieg – 1.03.2020 

Hrubieszów po raz kolejny dołączył do ogólnopolskiej akcji i uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych na sportowo. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się w niedzielę 1 marca na trasie Rynek – HOSiR. Dystans biegu wynosił 1963 m, nawiązując do daty śmierci ostatniego z Wyklętych. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale. Po zaciętej walce, wśród panów najlepszy okazał się zawodnik sekcji LA Unii Hrubieszów Filip Cierech, który na końcowych metrach wyprzedził doświadczonego Grzegorza Jaworskiego. Jako 3 linię męty przeciął Kamil Żydek z 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie. Wśród pań podium podzieliły między siebie zawodniczki Unii. Zwyciężyła Sandra Bęsiuk przed Karoliną Gajewską i Kariną Krotkiewicz. W kategorii Nordic Walking wygrali Dorota Matwiejczuk i Józef Czerniak.  Zwycięzców dekorował zastępca burmistrza Hrubieszowa Paweł Wojciechowski, w asyście Dyrektora HOSiRu Marka Watrasa.

­

V Bieg – W dniu 15 sierpnia 2021 r., 

Jak w wielu miastach w kraju odbył się i w Hrubieszowie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym.  Dystans biegu wynosił 1963 m, nawiązując do daty śmierci ostatniego z Wyklętych. Start miał miejsce na hrubieszowskim Rynku, meta w hali HOSiR. Na podium za bieg stanęli,  kobiety: 1. Sylwia Łubkowska, 2. Katarzyna Brzozowska (obie Hrubieszów), 3. Justyna Król (Trzeszczany), mężczyźni: 1. Filip Cierech (Gródek), 2. Dawid Łoza, 3. Grzegorz Jaworski (obaj Hrubieszów). Nordic Walking, kobiety: 1. Anna Nalepa, mężczyźni: 1. Wojciech Czernysz (oboje z Hrubieszowa). Linię mety przekroczyły 92 osoby w różnym wieku i stopniu zaawansowania, którzy na sportowo chcieli uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

­

(źródło i plakat – HOSiR, wyszukał i opracował – mak)


Zobacz też:

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wyniki – ZDJĘCIA

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wyniki – ZDJĘCIA


LubieHrubie na YouTube