21 kwietnia 2024

W niedzielę XI Grand Prix w tenisie stołowym

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 zapraszają wszystkich chętnych na kolejny w tym sezonie turniej z cyklu Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym. Zawody odbędą się w niedzielę 22 stycznia w sali SP 3 w Hrubieszowie.

XI GRAND PRIX
HRUBIESZOWA
w TENISIE STOŁOWYM
22 stycznia 2012 r. (niedziela) godz.11.00
Sala Szkoły Podstawowej Nr 3

Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” Hrubieszów
Szkoła Podstawowa nr 3 Hrubieszów

Termin:
Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym, to cykl dziewięciu imprez (ośmiu eliminacyjnych turniejów rankingowych + turniej finałowy). Zawody są rozgrywane od września 2011 r. do maja 2012 r. z częstotliwością jednego turnieju na miesiąc.
Kolejny turniej odbędzie się w niedzielę 22 stycznia, początek gier o godz. 11.00.

Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja środowiska tenisa stołowego.

Uczestnictwo:
Grand Prix w sezonie 2011/2012 rozgrywany jest w jednej kategorii otwartej – open (dla wszystkich uczestników bez względu na wiek).

Miejsce:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie ul. Zamojska 16

System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane systemem pucharowym. W każdym turnieju gramy o wszystkie miejsca (każdy zawodnik rozegra minimum cztery gry).Rozstawianie zawodników w turniejach według zdobytych punktów rankingowych.

Punktacja turniejów rankingowych:
M-ce – Punkty:
1. – 100 6. – 60
2. – 90 7. – 55
3. – 80 8. – 50
4. – 70 9. – 48
5. – 65 10.- 46 itd do miejsca 50 >. 1
Punkty zdobyte w turnieju finałowym mnoży się x 2.

W turnieju finałowym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy wystąpili w turniejach rankingowych (przewidziane są tak zwane dzikie karty, czyli zawodnicy zaproszeni przez organizatorów nie będą oni brani pod uwagę w końcowej klasyfikacji).

Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty z jakimi zawodnicy przystąpią do turnieju finałowego + punkty z turnieju finałowego.
W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji, liczy się suma wyższych miejsc we wcześniejszych turniejach.
W przypadku, gdy dwóch bądź więcej zawodników po turnieju finałowym sklasyfikowanych będzie z taką samą ilością punktów o kolejności końcowej decyduje pozycja w turnieju finałowym.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu rozgrywek, na godzinę przed turniejem. Zgłoszenia przyjmowane będą również pod adresem krawczukz@o2.pl lub telefonem 695 731 658.

Sprzęt:
Turnieje rozgrywane będą na 10 stołach..
Obowiązuje strój sportowy.

Nagrody:
Organizatorzy przewidują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników końcowej klasyfikacji. Pula nagród zostanie określona oficjalnie przed turniejem finałowym (uzależniona od pozyskania środków finansowych od sponsorów). Poszukujemy sponsorów którzy ufundują nagrody na poszczególne turnieje.

Wpisowe:
Wpisowe do każdego turnieju wynosi 5 zł. od osoby dorosłej, 3 zł. od ucznia szkoły średniej oraz 2 zł. pozostali.

Partner medialny:
Portal Lubiehrubie – www.lubiehrubie.pl

Hrubieszowski tenis wspierają: