Walne Zebranie MKS UNIA Hrubieszów

W środę 7 marca w kawiarni HDK odbyło się Walne Sprawozdawczo – Statutowe Zebranie Członków MKS UNIA Hrubieszów.

Reklamy

Jednym z ważniejszych punktów zebrania miało być przeprowadzenie zmian w statucie MKS, które spowodowały by zmniejszenie zarządu Klubu z 11 do 7 lub 5 osób. Według pomysłodawców zmiana taka umożliwiła by zdecydowanie lepsze działania Zarządu, który w chwili obecnej praktycznie nie jest w stanie obradować w pełnym składzie. Niestety z powodu braku odpowiedniej ilości Członków (Statut przewiduje możliwości zmian w statucie jedynie przy obecności co najmniej połowy czynnych Członków Klubu), zmian w statucie nie udało się przeprowadzić.

Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Klubu (w tym również finansowej) w czasie ostatniego roku oraz z działalności Komisji Rewizyjnej.

Pozytywnie oceniono osiągnięcia sekcji podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki. Negatywna ocena przypadła w udziale sekcjom gier zespołowych – piłki nożnej i ręcznej.

W roku 2006 budżet MKS UNIA zamknął się kwotą 116 tysięcy złotych, z czego na samą działalność sekcji sportowych przeznaczono prawie 80 tysięcy:
49 tys. – sekcja piłki nożnej,
14 tys. – sekcja lekkiej atletyki,
13 tys. – sekcja podnoszenia ciężarów,
2 tys. – sekcja piłki ręcznej.

W czasie zebrania Członkowie wyrazili zaniepokojenie złą sytuacją i słabymi wynikami sportowymi niektórych sekcji Klubu i zobligowali Zarząd do podjęcia szeregu działań, których celem winna być progresja wyników i stopniowe wyciąganie MKS-u z zapaści, w której się znalazł.

Zarząd zobowiązał się do jak najszybszego zwołania kolejnego Statutowego Zebrania Członków, w wyniku którego mogło by dojść do zmian w statucie i w efekcie do przyśpieszenia nowych wyborów do Zarządu MKS UNIA.

zobacz zdjęcia >>