Walne Zebranie Statutowe Członków MKS UNIA

Hrubieszów

Reklamy

We wtorek 28.10.2008 r. o godz. 17.45 w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbędzie się Walne Zebranie Statutowe Członków MKS UNIA Hrubieszów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Statutowego.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.
5. Wybór komisji Walnego Zebrania,
– mandatowej
– statutowej
6. Sprawozdanie komisji mandatowej – stwierdzenie prawomocności Zebrania.
7. Przedstawienie propozycji zmian w statucie MKS „UNIA” Hrubieszów.
8. Dyskusja.
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie MKS „UNIA”
10. Zakończenie obrad.

Reklamy

***

Propozycja zmian w Statucie MKS „UNIA”: Zarząd Klubu § 24

Jest:

1. Zarząd składa się z 11 członków w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. W skład Zarządu wchodzą:
– przedstawiciel delegowany przez Zarząd Miasta Hrubieszowa – 1 osoba,
– przedstawiciel delegowany przez Zarząd Powiatu Hrubieszów – 1 osoba,
– przedstawiciel Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1osoba,
– przedstawiciel sekcji piłki nożnej – 1 osoba,
– przedstawiciel sekcji podnoszenia ciężarów – 1 osoba,
– przedstawiciel sekcji lekkiej atletyki – 1 osoba,
– przedstawiciel sekcji piłki ręcznej – 1 osoba,
– pozostali uprawnienie członkowie – 4osoby.
3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego składu władze jak w punkcie pierwszym.

Po zmianie:

1. Zarząd składa się z 5 członków w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając władze jak w pkt. 1.

***

Uwaga !!!

Bardzo ważne zebranie, kto z członków klubu (opłacone składki) chce ustosunkować się do propozycji, powinien przyjść i wypowiedzieć się. W najgorszym przypadku wypowiedzieć się można w komentarzach na LubieHrubie, ale konstruktywnie bez obelg i wyzwisk. Najważniejsze, aby znaleźli się ludzie, którzy chcą rozwijać sport (nie jedną dyscyplinę) w Hrubieszowie i weszli do zarządu oraz w nim faktycznie działali, szczególnie dla dobra zawodników i ich szkoleniowców!!!

opracował – mak