26 maja 2024

Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe

Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie informuje, że 30 czerwca 2007 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 r.

br />Zgodnie z Regulaminem w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/61/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2007r., Nr 105, poz. 2164) nagrody dla zawodników przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, które zostały uzyskane w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Podmiotami składającymi wnioski o przyznanie nagrody dla sportowców mogą być osoby fizyczne
i inne podmioty.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Wydziału Edukacji lub w Sekretariacie Starostwa.

Wniosek >>

Regulamin nagród >>