3 marca 2024

Z historii hrubieszowskiej LA – rok 1946

60 LAT TEMU – ROK 1946 – Z HISTORII HRUBIESZOWSKIEJ LA:
We wrześniu 1946 r. w Hrubieszowie jak i w całym kraju, przekształcono Powiatową Komendę Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (w skrócie PK WF i PW) na Powiatowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego ( w skrócie PUWFiPW), Komendantem został Czesław Gołębiowski. Później Gałęzowski Wacław. Komendantką do spraw kobiet była Kowalska Stanisława.

Reklamy

– Biuro tego urzędu mieściło się w budynku byłego „Strzelca” przy ulicy Orlicz Dreszera 1 (obecnie Ciesielczuka).

– Urząd ten przeprowadzał biegi przełajowe i zawody lekkoatletyczne na skromnym boisku, które było w tym samym miejscu co obecny stadion, ale główna płyta była usytuowana w poprzek obecnej, blisko Huczwy, skocznia do skoku w dal i wzwyż była mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajduje się piaskownica dla dzieci na placu zabaw.

Reklamy

– W 1946 r. Inspektorem do spraw Kultury Fizycznej przy Powiatowym Związku „Samopomoc Chłopska” w Hrubieszowie był Jołtoszuk, następnie Marian Surma a dalej Jerzy Wach. „Samopomoc Chłopska” patronowała Ludowym Zespołom Sportowym.

– Konkurencje lekkoatletyczne uprawiano na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach, w Gimnazjum im. St. Staszica lekcje te prowadzili: z dziewczętami p. Irena Skrobiszewska, z chłopcami p. Franciszek Żytkiewicz, w „Mechaniku” p. Włodzimierz Charkowski, w „Krawieckiej” Irena Lipnicka.

– Trwała w dalszym ciągu walka polityczna, w której uczestniczyli również byli sportowcy, szczególnie „Strzelca”, np. uczniowie z Gimnazjum im. St. Staszica (m.in. bracia Czerkasowie) pomimo nakazu uczestniczenia w pochodzie 1 – Majowym w czapkach z orzełkami bez korony, zmienili je w trakcie przemarszu na czapki z orzełkiem w koronie !!!

– Działacze powołanego w Hrubieszowie Amatorskiego Klubu Sportowego ( w skrócie AKS) byli wielokrotnie przesłuchiwani przez NKWD i nagabywani do zmiany nazwy w związku z pierwszymi literami AK, czyli Armia Krajowa – nazwa pozostała. Pomimo tego, że w tym klubie były sekcje piłki nożnej i siatkówki, to większość zawodników brała udział w organizowanych w Hrubieszowie zawodach lekkoatletycznych i biegach przełajowych.

– W tym roku urodzili się późniejsi dobrzy lekkoatleci, m.in.: Apoloniusz Zdunek, Janusz Nowak, Antoni Pacaj, Zbigniew Krasucki, Urszula Kozyra.

– 20 – letni Michał Starykiewicz (później wieloletni działacz sportowy) po pomocniczej wojskowej służbie na rzecz wojsk brytyjskich w Wittbeck w Niemczech, wrócił do Hrubieszowa i zaczął pracować w Cukierni Lucjana Oraczka, jako pomocnik cukiernika od 05. 03. 1946 r. do 05. 09. 1946 r., jednocześnie uczestnicząc w życiu sportowym Hrubieszowa, jako zawodnik.

opracował – MAK

Na zdjęciu prezes AKS Hrubieszów Stefan Madejski, który zgłaszał również swoich zawodników do zawodów lekkoatletycznych i przełajowych.