22 lipca 2024

Zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej

W dniu 8 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 na strzelnicy wojskowej w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego odbędą się zawody strzeleckie z broni sportowej pneumatycznej 4,5 mm o mocy do 17 J w konkurencji kobiet i mężczyzn o Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski.

Reklamy


Zawody są organizowane w ramach współpracy Stowarzyszenia  „BPH” z JW 4055 oraz realizacji zadania publicznego zleconego dla stowarzyszenia przez Gminę Miejską Hrubieszów pn. „Organizacja zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej dla kobiet i mężczyzn – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Hrubieszowa”.  

Zawody przeznaczone są w głównej mierze dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu miasta Hrubieszowa.

Reklamy

Celem zawodów jest popularyzacja tej dyscypliny w środowisku, wzbogacenie współpracy lokalnej społeczności z wojskiem, podniesie umiejętności strzeleckich osób uczestniczących w zawodach oraz zainteresowanie lokalnego środowiska ofertą wypełnienia czasu wolnego interesującym, pożytecznym i edukacyjnym zajęciem.

Zawody odbędą się z broni sportowej sprężynowej (wiatrówek – karabinków) 4,5 mm o mocy do 17 J z odległości 20 m, w pozycjileżącej. Każdy z uczestników zawodów będzie mógł oddać 7 strzałów do tarczy, a suma punktów zdobytych przez uczestniczkę lub uczestnika w 5 najcelniejszych strzałach zdecyduje o zajętym miejscu. 

Reklamy

Pierwsze miejsca w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji mężczyzn zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi Burmistrza Miasta,pucharami Dowódcy 2hpr i Prezesa Stowarzyszenia „BPH” oraz dyplomami. Osoby, które zajmą miejsca drugie i trzecie w obu klasyfikacjach otrzymają nagrody rzeczowe Burmistrza Miasta i dyplomami. Za miejsca czwarte i piąte przyznane zostaną tylko dyplomy. Puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy najlepszym uczestniczkom i uczestnikom zawodów zostaną wręczone podczas uroczystości Święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, które odbędą się 23 czerwcu br.


Więcej informacji na stronie 

www.stowarzyszenie-bph.hru.pl