Zawody Wspinaczkowe Open Hrubieszów 2018

W niedzielę 26 sierpnia na ściance wspinaczkowej Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Zawody Wspinaczkowe Open Hrubieszów 2018. Zapraszamy do uczestnictwa.

Reklamy

 

 

Zawody Wspinaczkowe OPEN Hrubieszów 2018

 

REGULAMIN

Reklamy

 

 1. Organizator
  Szkoła Alpinizmu „STREFA ZERO”, 22-500 Hrubieszów, Zamojska 147
  HOSiR Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów, Ciesielczuka 2

 

 1. Termin Zawodów
  26.08.2018 godzina 12:00

 

 1. Kategoria
  Open
  Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział w zawodach – dokument można pobrać w biurze HOSiR Hrubieszów lub w siedzibie Szkoły Alpinizmu „Strefa Zero”

 

 1. Zgłoszenia Zawodników
  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 Sierpnia 2018 do godziny 12:00 w siedzibie HOSiR Hrubieszów i/lub Szkoła Alpinizmu „Strefa Zero” Hrubieszów.

Pod numerem telefonu: 729 181 654

email: pawel.kowalski@rocketmail.com

 

 1. Opłata Wpisowa
  Udział w zawodach wspinaczkowych jest bezpłatny

 

 1. Świadczenia Dla Zawodników
  Nagrody finansowe za 3 pierwsze miejsca, puchary, nagrody rzeczowe

 

 1. Formuła Zawodów oraz Punktacja
  Zawody będą rozgrywane na trudność z asekuracją górną (wędka). Każdy z zawodników ma do przejścia 3 drogi wspinaczkowe. O zajęciu miejsca decyduje suma zdobytych punktów. Punkt (jeden) zdobywa się w przypadku dotknięcia chwytu wspinaczkowego. Dwa punkty zdobywa się poprzez miniecie i niedotknięcie chwytu wspinaczkowego i minięcie tego chwytu co najmniej środkiem ciała tj pępka. W przypadku miejsc ex-aequo przewidziana jest droga wspinaczkowa dodatkowa. W dalszym przypadku wygrywa zawodnik cięższy, następnie starszy. Zabronione jest zawodnikowi w czasie wspinaczki dotykania liny asekuracyjnej oraz elementów metalowych zamontowanych na ściance wspinaczkowej czyli plakietek. Zawodnicy mają po 5 minut na pokonanie każdej z dróg wspinaczkowych.

  Start zawodnika odbywa się poprzez trzymanie co najmniej jedną ręką „chwytu startowego” który będzie oznaczony przez organizatora oraz obie nogi (stopy) nie mogą dotykać ziemi (podłoża)

  Zawodnicy mogą prosić sędziego o dodatkowe wyjaśnienie problemu na drodze. Zawodnicy mogą jedynie dotykać pierwszych chwytów wspinaczkowych na problemie bez odrywania obu nóg od ziemi.

  Wszystkie drogi wspinaczkowe i problemy sa zarówno dla mężczyzn i kobiet.

  Jeżeli zawodnik w czasie próby na problemie odpadnie wówczas rozpoczyna start „od ziemi”.

  O formie zawodów, dogrywki i „super finału” decyduje Organizator i/lub Sędzia Główny, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
  .
  Nagrody :
  1 miejsce 300 pln
  2 miejsce 200 pln
  3 miejsce 100 pln

  .

 2. Siła Wyższa
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je nienależycie z powodu istnienia sił wyższych tj. okoliczności o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub których nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności.

 

 1. Ryzyko Startu
  Każdy uczestnik, zawodnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie Obiektu a także wynikających ze specyfiki wspinaczki sportowej.
  Uczestnicy zobowiązują się do stosowania poleceń Organizatorów i Sędziego mających na celu zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa w trakcie zawodów.
  Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od uprawiania sportów ekstremalnych lub sportów wysokiego ryzyka.

 

 1. Postanowienia Końcowe
  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą podpisać i zostawić formularz w biurze HOSiR lub sędziego zawodów wspinaczkowych. Nie podpisanie w/w dokumentu skutkuje skreśleniem i dyskwalifikacją z listy zawodników. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 

Organizatorzy