30 lat hrubieszowskich Lechitów – część VIII

W niedzielę, dnia 15.09.2013 r. zespół wokalno – instrumentalny „Lechici” obchodził uroczyście 30-lecie swojej owocnej działalności. Goście, sympatycy, rodziny oraz członkowie grupy młodzieżowej i starszej, którzy kiedyś śpiewali w zespole m.in. uczestniczyli w niecodziennej Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Poniżej, przeżyjmy to jeszcze raz, część VIII Kalendarium Zespołu i zdjęcia obejmujący lata 2006 – 2007. Warto zwrócić na bardzo bogaty repertuar zespołu, ileż to działań organizacyjnych, prób, szukanie czasu wolnego, itp…

Reklamy

 

Kalendarium – część VIII

– obejmująca lata 2006 – 2007,

zespołu instrumentalno – wokalnego „Lechici”

działającego przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

pod kierownictwem p. Leszka Opały i wsparciu ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona <


Pierwsze nazwy zespołu: 

 „Juventus”,

„In Te Domine Speravi”,

„Redemptoris Mater”,

„Lechitki”.

Od 1997 roku zespół występuje jako „Lechici”.


Rok – 2006

 

2006 – 26 I występ Zespołu w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z okazji ukończenia 80 lat oraz otrzymania Medalu Województwa Lubelskiego i Nagrody Kulturalnej przez prof. dr hab. Wiktora Zina. W kronice znajdują siępodziękowania i rysunek Profesora.

 

2006 – 26 III – udział „Lechitów” w koncercie Pop – Oratorium w Jarosławiu, który odbył się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w hołdzie Janowi Pawłowi II w I rocznicę jego śmierci. Dwugodzinne Oratorium skłaniało do refleksji i nietrudno było zauważyć ukradkiem ocierane łzy.

 

2006 – 18 VI – udział zespołu w Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych w Hrubieszowie.

 

2006 – pod datą 30 VI w kronice „Lechitów” znajduje się wpis uznaniowy odAmbasadora USA, który odwiedził nasze miasto i wysłuchał recitalu zespołu.

 

2006 – zespół wystąpił z koncertami Pop – Oratorium – „Miłosierdzie Boże”:

 

23 VII  w Tomaszowie Lub. i  Dyniskach,

13 VIII w Zwierzyńcu,

a 3 IX w Świdniku

 

2006 – w dn. 28/31 VIII pielgrzymka członków zespołu do Wilna. Po drodze: Święta Woda, Różanystok, Jezioro Wigry, Suwałki, Kowno, Troki. W Trokach niektórzy członkowie zespołu zostali „wrzuceni” do klatek, a kierownik zespołu zakuty w dyby. Kara? Czy pozowali do zdjęć?

 

2006 – 3 IX – występ zespołu z recitalem w Uchrze powiat chełmski podczas uroczystości dożynkowych.

 

2006 – 16 IX – zespół wystąpił z koncertem na Jasnej Górze w Częstochowie z programem:

O Maryjo Niepokalana Dziewico,

Prolog,

Sławcie Pana,

Magnificat,

Do Matki Bożej pocieszenia,

Dzięki,

Daj mi poznać,

Bądź moją skałą,

Będę Ciebie wielbić,

O mój Jezu,

Grajcie Panu,

Łódź życia,

Niech Jego imię Trwa na wieki,

Okaż mi Boże,

Pan jest moim pasterzem,

Królowo nasza,

Będę Cię sławił,

O niepojętym miłosierdziu,

Dzięki.

Razem 19 utworów!


Wszystkie utwory autorstwa poznańskiego kompozytora Z. Małkowicza, który dyrygował chórem i zespołem instrumentalnym. Po koncercie – oprawa mszy św.:

Nie lękajcie się,

Barka,

Abba Ojcze,

Jesus Christ you are my life

19 + 4 = 23 utwory!

 

2006 – 30 IX – 1 X – udział zespołu z w/w Oratorium podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae” w Bochni.

 

2006 – 15 X HDK VI Dzień Papieski pt. „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”; repertuar: 

Misericordias Domini,

O mój Jezu, wiersz – B. Polak,

Komunia św.,

Nie lękajcie się,

Pokolenie,

Jezus,

Barka,

komentarze ks. A. Puzon.

Wystąpiła również: młodzież z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie i zespół wokalny „Nicolaus”.

 

2006 – 28 X – występ w centrum Kongresowym w Akademii Rolniczej w Lublinie na zaproszenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W koncercie pt. „Pieśń o Domu Ojczystym” zespól wystąpił z programem:

Kresowe dzieci,

Raduje się serce,

Czerwone maki,

Ona jest piękna,

O mój Jezu,

Polskie kwiaty;

komentarz ks. A. Puzon

 

2006 – 2/6 XI – HDK – XI Ogólnopolski  Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego; Program „Lechitów”:

Hymn „Młodością Kolumbów”,

Pieśń o Bożym Miłosierdziu,

Jesus Christ…,

O mój Jezu,

Okaż mi Boże ,

Komunia św.,

Jan Paweł II.

 

Jako soliści wystąpili:

Sławek Lebiedowicz,

Agata Lipska,

Ewa Wąsik.

 

Gośćmi Festiwalu byli m.in.

Andrzej Rosiewicz i Majka Jeżowska.

 

W konkursie wzięło udział 20 zespołów i 29 solistów. Wyniki;

 

soliści:

1. Agnieszka Kasprzyk z Lublina,

2. Monika Maj z Zamościa,

3. Natalia Nejman z Lublina;

 

zespoły:

1. Quarto z Rzeszowa,

2. M.A.M z Przasnysza,

3. Czasza z Krakowa.


Koncert galowy prowadziła jak zwykle hrubieszowianka Anna Dąbrowska z TV Lublin.

Gościem honorowym był biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Wacław Depo.

W niedzielę( tradycyjnie) podczas mszy św. młodzieżowej w kościele garnizonowym śpiewali soliści i zespoły wybrani w czasie przesłuchań przez Leszka Opałę.

 

2006 – 18 XI – udział zespołu w koncercie z okazji 25 Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego; program:

Hymn Solidarności,

Bradiaga,

O mój Jezu,

Okaż mi Boże,

Komunia św.,

Mury,

JP II,

Żeby Polska;

 

soliści:

Iwona Szwanc,

Agata Lipska,

Aleksandra Opała,

Jacek Wróbel.

Wystąpił również m.in. urodzony w Hrubieszowie Jan Kondrak – lubelski bard – śpiewający poeta.

 

2006 – w tym roku Lechitów reprezentowali:

– Leszek Opała – kierownik muzyczny;

 

sopran:

Beata Polak,

Ewa Wąsik,

Natalia Tymecka,

Aleksandra Opała,

Angelika Patyjewicz,

Ewa Gronkiewicz,

Iga Wójtowicz,

Marta Klimberzin;

 

alt:

Marta Słupna,

Aneta Brzostowska,

Agata Wojciechowska,

Iwona Naja,

Ewelina Tymecka,

Justyna Kaczkowska,

Ewa Kaczkowska;

 

tenor:

Tomasz Dąbrowski,

Daniel Patyjewicz,

Łukasz Warenica;

 

bas:

Jacek Wróbel,

Leszek Skowroński,

Krzysztof Załuski,

Paweł Kasztelański,

Sławomir Lebiedowicz.

 


Rok – 2007

 

2007 –  w dn. 7/9  III w kościele p.w. M.B.N.P w Hrubieszowie przebywał Obraz Miłosierdzia Bożego i relikwie św. siostry Faustyny przyjęty m.in. przez asystę wojskową (2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa z dowódcą płk. dypl. Piotrem Wałęsą i księży prałatów pułkowników: Stanisława Obszyńskiego z Lublina i miejscowego kapelana ks. prałata Andrzeja Puzona. W czasie mszy św. zostało odśpiewane przez zespół „Lechici” – Oratorium o Bożym Miłosierdziu do słów św. siostry Faustyny, muzyce i aranżacji Zbigniewa Małkowicza z Poznania, dyrygował organista parafii Leszek Opała.

 

2007 – 1 IV – poszerzony (o dawnych członków) zespół „Lechitów” zaprezentował w swojej parafii Pasję wg św. Mateusza.

 

2007 – 19 V – na Rawelinie przed Bramą Lubelską Nową w Zamościu został odsłonięty Pomnik Dawida Psalmisty, z tej okazji na Rynku Wielkim odbył się koncert pt. „Psalmy Dawida”, w którym wzięli udział również „Lechici”. Dziennik Wschodni napisał „ Koncert połączonych sił Polskiej Orkiestry Włościańskiej pod kierunkiem Tadeusza Wicherka, kilku zespołów oraz chórów zrobił furorę. Mieszkańcy Zamościa byli nimzachwyceni”.

 

2007 – 8 VI – obsługa w swojej Parafii mszy św. i procesji z okazji święta „Bożego Ciała”.

 

2007 – 24 VI – odbyła się Msza św. z racji odpustu oraz 25 – lecia Parafii M.B.N.P w Hrubieszowie. Oprawę muzyczną zapewnił oczywiście zespół „Lechici” m.in. wykonując:

Bądź pozdrowiony Gościu nasz,

Hrubieszów wita Cię,

Laudatae Mariam,

Nie bój się – wypłyń na głębię,

Niech Pan Cię błogosławi,

Panie zmiłuj się,

Psalm,

Alleluja,

Przyjdź Duchu Święty,

Ona jest piękna,

Dopomóż mi,

Barka,

Do Matki Bożej Pocieszenia,

Abyśmy byli jedno,

Święty,

Baranku Boży,

Komunia Święta,

Magnificat,

Trwam;

Wystąpiła również Orkiestra Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Głównym celebransem Mszy św. był ks. arcybiskup Stanisław Wielgus. Dzień ten to potrójne święto również i p. L. Opały – ćwierćwiecze pracy w charakterze organisty oraz opiekuna zespołów wokalnych – (dziecięcego i młodzieżowego) – „Lechici”. Z tej też okazji biskup Leszek Depo i kanclerz ks. Adam Farosz złożyli p. Leszkowi Opale serdeczne gratulacje i podziękowania (także w postaci pisemnej z dn. 20 VI).

 

2007 – 28 VI – p. Leszek Opała otrzymał dyplom uznania za wielki wkład i osiągnięcia w dziedzinie edukacji muzycznej od Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego.

 

2007 – 8 VII – występ „Lechitów” podczas XV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Wałach Jasnogórskich w Częstochowie z koncertem POP – Oratorium – „Miłosierdzie Boże”. Jako solista (obok M. Małkowicz i A. Małkowicz) wystąpił Janusz Szrom – wokalista jazzowy. We mszy św. m.in. uczestniczyli: J. Kaczyński, P. Gosiewski, A. Lepper, R. Giertych. Ola Opała podczas mszy śpiewała Psalm, a dumny tata akompaniował jej na organach.

 

2007 – 27 VII – próby zespołu w Hrubieszowie ze Zbigniewem Małkowiczem przed koncertem „Kantaty dla Bogarodzicy” w Tomaszowie i Dyniskach.

 

2007 – 29 VII – występ „Lechitów” z zespołem „Lumen” z Poznania w kościele Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. i Dyniskach z okazji Dni Muzyki Sakralnej w koncercie pt. „Kantata dla Bogarodzicy”.

 

2007 – 17 VIII – występ zespołu w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie z okazji 15 – lecia Grupy Anonimowych Alkoholików „Granica”. Imprezę relacjonowało Katolickie Radio Zamość. Mszę św. celebrował i wygłosił homilię ks. prałat A. Puzon. Wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod kierunkiem p. Grażyny Temporowicz.

 

2007 – 18 VIII – ślub i wesele członka zespołu Tomasza Dąbrowskiego z Weroniką, oczywiście przy śpiewie koleżanek i kolegów „Lechitów”. Były również wzajemne podziękowania i życzenia dla nowożeńców.

 

2007 – W dniach 7-8 września na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się I Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty. Zespół „Lechici” podczas koncertu towarzyszył takim artystom jak:

Hanna Banaszak,

Ewa Bem,

Stanisław Soyka,

zespół VOX,

Janusz Szrom,

Marek Bałata,

Sambor Dudziński.

Koncert prowadziła Magda Umer.

 

2007 – 2 IX – zespół otrzymał dyplom uznania za oprawę artystyczną Powiatowo – Gminnych Dożynek w Nieledwi od władz Samorządu Powiatowego, Starosty Józefa Kuropatwy, przew. Rady Andrzeja Barczuka i wójta Mirosława Kutery.

 

2007 – 15 IX – „Lechici” już po raz drugi w tym roku wystąpili na Wałach Jasnogórskich, tym razem podczas IX Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. Towarzyszył im zaprzyjaźniony zespół sakralny „Lumen” z Poznania z kompozytorem Zbigniewem Małkowiczem.

 

2007 – 17 IX – na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie „Lechici” zapewnili uroczystościom oprawę muzyczno – wokalną w rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę

 

2007 – 8 X – obchody 15 – lecia działalności „Caritas” Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej nie mogły się obyć bez „Lechitów”, którzy dali koncert Pt. „Oratorium – Miłosierdzie Boże” do słów św. siostry Faustyny. Wystąpili z nimi, zespół „Lumen”, kwartet smyczkowy „La Prima Verra” z Zamościa i wokalista jazzowy Janusz Szrom. Również zaśpiewano:

Różaniec,

Hrubieszów wita Was,

Bądź pozdrowiony,

Niech Pan Cię błogosławi,

Przy sercu Twoim,

Abba Ojcze,

Panie,

Psalm na melodię ukraińską,

Alleluja,

Wysłuchaj nas Panie,

Pan mym pasterzem,

Święty,

Amen,

Znak Pokoju,

Baranku Boży,

Wierzę w Ciebie,

Będę Cię sławił,

Misericordias,

Barka

 

2007 – 14 X – HDK – z okazji „VII Dnia Papieskiego” występ zespołu razem z młodzieżą Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie i kwartetem smyczkowym z Zamościa La Prima Verra. Koncert prowadził ks. prałat A. Puzon.

 

2007 – udział „Lechitów” w XII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, który tym razem przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II obrońcą godności człowieka”. W festiwalu uczestniczyli wykonawcy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Bydgoszczy, Przemyśla, Rzeszowa, Brzegu, Przasnysza, Lublina, Zamościa i Bartoszyc. Odbył się również koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Janusza Zbiegiela -„Brel raz jeszcze”. Werdykt Jury odczytała jego przewodnicząca p. Alicja Saturska.

 

2007 – w zespole śpiewali:

 

soprany:

Ewa Gronkiewicz,

Marta Klimberzin,

Aleksandra Opała,

Beata Polak,

Angelika Patyjewicz,

Natalia Tymecka ,

Ewa Wąsik,

Patrycja Wójcik,

Iga Wojtowicz;

 

alty:

Aneta Brzostowska (Kaczkowska),

Marlena Huskowska,

Justyna Kaczkowska,

Ewa Kaczkowska,

Agata Lipska (Wojciechowska),

Iwona Naja,

Ewelina Tymecka,

Marta Słupna;

 

tenory:

Tomasz Dąbrowski,

Sławomir Lebiedowicz,

Łukasz Małyska,

Daniel Patyjewicz;

 

basy:

Paweł Kasztelański,

Jacek Wróbel;

 

zespół instrumentalny:

Jarosław Jonak – gitara basowa,

Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,

Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna,

Krzysztof Załuski – instrumenty perkusyjne,

Mołodkiewicz Marek – instrumenty klawiszowe,

Leszek Opała – instrumenty klawiszowe, kierownik zespołu.

 

ks. prałat ppłk Andrzej Puzon – narrator, konferansjer, opiekun duchowy

 

 

Cdn.

Więcej na stronie internetowej zespołu – www.lechici.pl

 

Kroniki i stronę internetową zespołu,

na wysokim poziomie prowadziła i prowadzi długoletnia członkini „Lechitów” p. Marta Słupna, na podstawie, których, kalendarium z lat 1982 – 2009

opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

 30 lat hrubieszowskich Lechitów!!!

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część II

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część III

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część IV

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część V

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część VI

30 lat hrubieszowskich Lechitów – część VII