29 maja 2024

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniach 25 i 26 listopada 2011r. odbyły się w Hrubieszowie obchody 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uroczystości odbyły sie z udziałem byłych więźniów politycznych z Zakładu Karnego w Hrubieszowie z lat 1982 – 1984.

Organizatorem imprezy był Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie Oddział w Hrubieszowie.

W programie uroczystości znalazły się między innymi: dyskusja panelowa w Hrubieszowskim Domu Kultury z udziałem uczniów i zaproszonych gości na temat wydarzeń z lat 1981 – 1989, część artystyczna, msza św. w kościele p.w.św. Ducha w Hrubieszowie, a także msza św. w Zakładzie Karnym dla Byłych Więźniów Politycznych.

***

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego