90 lat PCK

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W roku bieżącym Polski Czerwony Krzyż obchodzi 90 lecie powstania. Jubileuszowe uroczystości organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie odbyły się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniu 1.12.2009 r.

***

W uroczystości uczestniczyli władze samorządowe Burmistrz Miasta Zbigniew Dolecki, Sekretarz Starostwa Powiatowego Zdzisław Kosakowski, Naczelnik Wydziału Zdrowia Jerzy Czerw, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie Elżbieta Lebiedowicz, Członek Zarządu Głównego PCK Maciej Budka, dyrektorzy zakładów pracy, dyrektorzy szkół, krwiodawcy, członkowie PCK, pierwsi pracownicy PCK z Hrubieszowa Pani Kitlińska Teresa i Pan Koksanowicz Tadeusz.

Prezes Zarządu mgr Teresa Futyma przedstawiła 90-letnią historię i działania, jakie PCK prowadzi na naszym terenie.
Jest to:
– działalność w środowisku dzieci i młodzieży
– działalność opiekuńczą i socjalną
– promocja zdrowia
– pomoc potrzebującym w przypadku klęsk
– promocja honorowego krwiodawstwa PCK
– promocja pierwszej pomocy
– współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami, zakładami pracy instytucjami i szkołami w zakresie realizacji zadań czerwonokrzyskich.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1, Opiekun Szkolnego Koła PCK, przygotowali na ten dzień prezentację multimedialną o powstaniu i 90 letniej działalności organizacji w naszym powiecie. Młodzież przygotowała inscenizację o PCK.

Wręczono medale pamiątkowe nadane z okazji 90 lecia PCK dla:
Zespołu Szkół nr 1, Zbigniewa Doleckiego, Jana Mołodeckiego, Tadeusza Koksanowicza, Teresy Futymy, Zuzanny Koryckiej, Czesława Gęborysa, Edwarda Walencika, Jerzego Wikło.

Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Panu Zbigniewowi Petruczynikowi, Pani Joannie Wieczorek – Smerdel, Pani Beacie Tomaszczuk, młodzieży – za ogromną pomoc w organizacji uroczystości.

***

Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009