90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012

Powoli kończy się rok 2012, w którym sportowcy Ziemi Hrubieszowskiej obchodzą 90 lat zorganizowanej działalności. Z tej okazji powstał Komitet Organizacyjny Jubileuszu, który otrzymał poparcie od wszystkich władz lokalnych i sportowych. Komitet zaproponował szereg przedsięwzięć sportowych, edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych mających na celu uatrakcyjnienie programu obchodów. Poniżej, co już się odbyło i kto się do tego przyczynił oraz co jeszcze nas czeka.

Reklamy

90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012 <


Dotychczas w ramach Jubileuszu zorganizowano:

Kolejno: data, miejsce, nazwa działania, kto przeprowadził, wykonał.

– kwiecień, maj, czerwiec 2011, przekonanie i zachęcenie wielu osób do przeprowadzenia Jubileuszu i celów z tego wynikających – Marek Ambroży Kitliński,

– 29 czerwca 2011, I zebranie organizacyjne Komitetu Jubileuszu, siedziba Centrum Informacji Turystycznej UM w Hrubieszowie – Marek A. Kitliński, Marek Watras,

– czerwiec 2011 opracowanie scenariusza uroczystości (wielokrotnie zmieniany z przyczyn obiektywnych) – Marek A. Kitliński,

– lipiec 2011 – pieczątka i logo Komitetu oraz Jubileuszu – Poligraf/Jerzy Gnatiuk,

– liczne pisma do Urzędów centralnych, wojewódzkich, lokalnych, stowarzyszeń sportowych, prasy, itp. – Marek A. Kitliński, Marek Watras,

– 18.05. 2012 r. – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, konkurs wiedzy o sporcie na Ziemi Hrubieszowskiej – Marek Ambroży Kitliński, Mirosław Dąbrowski, Paweł Kłosiński,

– 25.05.2012 – Baner reklamujący Jubileusz – Jan Mołodecki, Robert Palichleb, OSP Moniatycze,

– Certyfikaty uczestnictwa – Andrzej Romański „Kameleon”, Marek A. Kitliński, druk Urząd Gminy Hrubieszów,

– Plakaty uroczystej Sesji – Marek A. Kitliński, druk Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

– 2.06.2012 – Turniej tenisa ziemnego kobiet i mężczyzn na korcie HOSiR (wszystko było przygotowane, ale nie odbył się, brak chętnych) – Marek Watras,

– 2.06.2012 – Pokaz wędkarstwa na Huczwie, stadion HOSiR – Mieczysław Śliwiński,

– 3.06.2012 – Wyścig kolarski na czas: Teratyn – Park przy HOSiR – Marek Watras, Tadeusz Romaszko,

– 3.06.2012 – Turniej piłki ręcznej kobiet w hali HOSiR – Mieczysław Śliwiński, Andrzej Lizun,

– 3.06.2012 – Turniej Tenisa Stołowego w Sali SP nr 3 w Hrubieszowie – Zbigniew Krawczuk,

– 4.06.2012 – Turniej piłki ręcznej mężczyzn oldboyów w hali HOSiR – Andrzej Podlewski,

– zaproszenia na uroczystą Sesję – Urząd Miasta Hrubieszów, Starostwo Powiatowe,

– 5.06.2012 – Uroczysta Sesja Samorządów Lokalnych w HDK – Eugeniusz Paczała, Dariusz Czujkowski, Jan Mołodecki, Emilia Feliksiak zorganizowana z w/w okazji, połączona m.in. z:

• złożeniem wieńca i zapaleniem znicza na hrubieszowskim cmentarzu w hołdzie zmarłym sportowcom – Małgorzata Muzyczuk, Marek A. Kitliński,

• referatem multimedialnym – Marek Ambroży Kitliński, od strony technicznej Jacek Szymczuk

• wręczenie wyróżnień zespołowych i indywidualnych – Józef Poterucha, Józef Kuropatwa,  Andrzej Barczuk, Eugeniusz Paczała, Paweł Perelmuter, Jan Mołodecki, Tomasz Zając, Janusz Jędrzejewski, Zdzisław Żołopa, Dariusz Czujkowski, Henryk Lebiedowicz, Mieczysław Śliwiński, Łucja Watras, Mirosław Dąbrowski, Marek A. Kitliński, Jerzy Krzyżewski,

• podsumowanie Sportowego Plebiscytu Powiatowego za sezon 2011 – Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

• tablic pamiątkowych stowarzyszeń sportowych z okresu międzywojennego TG „Sokół”  Hrubieszów (Rada Miejska i Burmistrz Miasta Hrubieszowa) i KS „Strzelec” Hrubieszów (Rada Powiatu Hrubieszowskiego) – poseł Sławomir Zawiślak Paweł Perelmuter, Eugeniusz Paczała, Józef Kuropatwa, Andrzej Barczuk, ks. Tomasz Szady, Andrzej Lachowski, Usługowy Zakład Kamieniarsko – Betoniarski z Werbkowic Łukasz Niemczyk, Danuta Kozłowska, Elżbieta Bednarek, Robert Szwanc, Marek A. Kitliński, Zakład Kamieniarski „Granbet” z Kryłowa pod kierownictwem Henryka i Tomasza Sobczuków.

• otwarcie wystawy sportowej w hrubieszowskim Muzeum – Dorota Grzymała, dr Justyna Wojtiuk, Bartłomiej Bartecki, Józef Kuropatwa, Andrzej Barczuk,

• część artystyczno-sportowa – Maciej Łyko, Robert Jóźwiak, Krzysztof Zawisza,

– poczęstunek – kawiarenka HDK, Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie pod kierownictwem p. Ireny Czerwińskiej, Emilia Felisiak,

– czerwiec, wystawa trofeów Unii Hrubieszów w gablotach w holu hali HOSiR (nadal czynna, można zwiedzać) – Stanisław Łuczkiewicz, Mirosław Szuper, Marek A. Kitliński,

– 11.06.2012 – Turniej piłki ręcznej szkół gimnazjalnych chłopców na boisku otwartym przy SP nr 1 w Hrubieszowie – Andrzej Podlewski.

– 24.06.2012 – Turniej koszykówki ulicznej dla pań i panów na boisku przy ZS nr 2 w Hrubieszowie „Staszic” – Zbigniew Krawczuk.

– 26.06.2012 – boiska HOSiR – Turniej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych – Jacek Jaworski, Robert Pokrywka,

– 27.06.2012 – arena la HOSiR – zawody lekkoatletyczne „Żegnaj szkoło – Witajcie wakacje!” dla szkół podstawowych  i gimnazjalnych – Artur Kern, Małgorzata Muzyczuk, Marek A. Kitliński,

 – 30.06./01.07.2012 –  spływ kajakowy Tyszowce – Hrubieszów – Krzysztof Brudnowski,

– 1.07.2012, wyścig kajakami na czas po Huczwie – Krzysztof Brudnowski,

– 15.07.2012 siatkówka plażowa trójki męskie na boisku HOSiR – Krzysztof Brudnowski i Adam Głodowski

– 22.07.2012 siatkówka plażowa trójki kobiece na boisku HOSiR – Krzysztof Brudnowski i Adam Głodowski

– 5.08. 2012 siatkówka plażowa trójki mieszane na boisku HOSiR – Krzysztof Brudnowski i Adam Głodowski,

– 19.08 2012 świetlica HDK 90 lat … XII Memoriał im. Wojciecha Starzyka w Brydżu Sportowym – Wojciech Sołtysiak, Joanna Bartkowiak, Jolanta Głowacz,

– 22.09.2012 zawody wędkarskie na Huczwie – Tadeusz Klocek i Mieczysław Śliwiński, WTZ Hrubieszów (wykonanie pucharów(

– 26.09.2012 Przełajowe Mistrzostwa Zespołu Szkół Nr 4 w Hrubieszowie tradycyjnie poświęcone ,,Pamięci Polskim Bohaterom Września 1939″ oraz dodatkowo w tym roku Jubileuszowi  „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012” – Małgorzata Muzyczuk,

– 12/13.10.2012 siłownia ZS nr 1 w Hrubieszowie Międzynarodowy Turniej Euro Bug 2012 zorganizowany z okazji „90-lecia Sportu na Ziemi Hrubieszowskiej” – Henryk Lebiedowicz, Antoni Czerniak, Leszek Tarnawski, Andrzej Greszeta, Zdzisław Kosakowski.

– 12 zebrań organizacyjnych Komitetu Jubileuszu, siedziba Centrum Informacji Turystycznej UM w Hrubieszowie oraz spotkania z decydentami – Marek A. Kitliński, Marek Watras oraz pozostali w/w członkowie KO.


Jeszcze można zwiedzać

– wystawa sportowa w hrubieszowskim Muzeum  – można zobaczyć jeszcze najstarsze eksponaty,

– wystawa trofeów Unii Hrubieszów w gablotach w holu hali HOSiR,


Co nas jeszcze czeka?

– konkurs pt. „Hrubieszowskie wspomnienia sportowe” trwa do połowy listopada, czekamy na opracowania!

– listopad 2012 unihokej,

– inne imprezy, które zechce ktoś zorganizować,

– grudzień – uroczyste podsumowanie Jubileuszu.


W/w imprezy były sponsorowane lub organizowane przez:

1. Związek Gmin Lubelszczyzny.

2. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

3. Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu w Hrubieszowie.

4. Rada Miejska i Burmistrz Miasta Hrubieszów.

6. Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

7. Urząd Gminy i Rada Gminy Hrubieszów.

8. Drukarnia „Kameleon” w Hrubieszowie.

9. Poligraf – Jerzy Gnatiuk.

10. Marek Ambroży Kitliński.

11. OZPC w Lublinie.

12. HDK.

13. HOSiR.

14. SP 3 Hrubieszów.

15. ZS 2 Hrubieszów.

16. Portal internetowy LubieHrubie.pl – Maciej Łyko, Marek A. Kitliński,

17. Dariusz Antoszewski

18. Adam Kuczyński

19. Mieczysław Śliwiński i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie.

20. Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach

21. UKS „Ogólniak”

22. Wojciech Sołtysiak

23. Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko” w Hrubieszowie

24. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ZS nr w Hrubieszowie

25. ZS 4 Hrubieszów – Małgorzata Muzyczuk

26. MKS „Unia Hrubieszów

27. ZS 1 Hrubieszów

28. Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie

27. Inni – przepraszam jak pominąłem, można dopisać!

 

Patronat honorowy nad Jubileuszem przyjęli:

1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

3. Związek Gmin Lubelszczyzny.

4. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie.

5. Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu w Hrubieszowie.

6. Rada Miejska i Burmistrz Miasta Hrubieszów.

7. Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

8. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

9. Urząd Gminy i Rada Gminy Hrubieszów.

 

Patronat medialny

1. Radio Lublin

2. Tygodnik Zamojski

3. Kronika Tygodnia

4. Portal internetowy LubieHrubie


Pierwsze…

Stowarzyszenia sportowe na Ziemi Hrubieszowskiej zostały założone w 1922 r. były to –

– Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Hrubieszowie oraz

– Wojskowe Koło Sportowe przy 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie.

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)